Handreikingen voor duurzaam onderhoud aan parkeergarages

dinsdag 14 december 2021

Toen in 2016 de VEXPAN in contact kwam met het toenmalige Platform Betononderhoud, raakten beide partijen met elkaar in gesprek over parkeergarages en de soms slechte staat waarin veel van die garages zich bevonden. Beide organisaties besloten om samen de kennis en ervaringen op het gebied van bouwkundig onderhoud van parkeergarages te delen en handvatten te geven aan eigenaren en exploitanten om het onderhoud beter, efficiënter en duurzamer te maken.

Veel eigenaren en commerciële exploitanten van parkeergarages hadden te maken met achterstallig onderhoud of werden eerder dan verwacht geconfronteerd met soms ingrijpend (vervolg)onderhoud. Het project leidde tot een zevental handreikingen voor duurzaam onderhoud van parkeergarages, die gratis te downloaden zijn op de website van de VBR.

Het gezamenlijke project is gestart met een middagsymposium, waarna de hierbij verzamelde input gebruikt is voor het samenstellen van deze handreikingen. Daarbij hebben de partijen gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de VBR-leden, de Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen VLB en de Vereniging Adviseurs voor Betononderhoud en -Reparatie VABOR.

De auteurs hopen dat eigenaren, exploitanten en beheerders van parkeergarages er hun voordeel mee kunnen doen. Peter Nuiten, bouwkundig adviseur en oud-voorzitter van de VBR: “Wij hebben zoveel zaken in het onderhoud van parkeergarages fout zien gaan, dat we ervan overtuigd zijn dat de handreikingen juist voor hen erg nuttig kunnen zijn.” Jitze Rinsma, adviseur in de parkeerbranche: "Ook wanneer nieuwe garages worden gebouwd, kan de informatie die we in deze handreikingen hebben verzameld onderhoudsproblemen in de toekomst al voor een groot deel voorkomen”.

Handreikingen voor duurzaam onderhoud voor parkeergarages