Parkeerhandhaving met scanauto doormiddel van verkeerskundige GEO-informatie

dinsdag 20 juli 2021

Digitalisering en het verzamelen van data hebben een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook in de wereld van verkeerskunde komt dit meer en meer naar voren. Zo draait het bij het uitvoeren van onderzoek niet enkel meer om het vergaren van data, maar ook de digitale weergave hiervan is belangrijk.

Door 
Pim Nijland en Gerdo Evers, Scanmenu

Naast data uit onderzoek zien we een toenemende vraag naar parkeeronderzoek waarbij naast het meten van de parkeerdruk ook de parkeervakken in kaart worden gebracht. Op deze manier krijgt de gemeente een digitale database met alle openbare parkeergelegenheden binnen de gemeentegrenzen.

Handhaving met scanauto

Deze vraag gaat hand in hand met de trend om parkeren te handhaven met een scanauto of -scooter. Steeds meer gemeenten maken de stap van handmatige controles naar het automatiseren van het systeem door te rijden met een scanvoertuig en vervolgens enkel een controle in de backoffice. Deze automatisering zorgt ervoor dat gemeenten op een veel efficiëntere manier handhaven. Dit proces is niet van de ene op de andere dag te realiseren. Hier gaat een heel traject van het digitaliseren van de parkeerketen aan vooraf.

Digitale GEO-informatie

Puur het scannen van geparkeerde voertuigen is maar één stap in het proces. Om te kunnen handhaven is ook van belang in wat voor parkeervak en parkeergebied een voertuig staat geparkeerd. Je wilt immers weten of dit voertuig rechtmatig in dit vak staat. Mogelijk heeft de parkeerder niet betaald of heeft hij geparkeerd op een parkeerplaats bedoeld voor een bepaalde doelgroep. De basis voor het handhaven met een scanauto is daarom het op orde krijgen van de GEO-informatie binnen de gemeente. Deze informatie bestaat grof gezegd uit twee elementen: de parkeervakken zelf en de overkoepelende parkeergebieden met bijbehorende regimes.

Digitale basiskaart parkeervakken

De parkeervakken worden ingetekend met alle bijbehorende attributen die nodig zijn om te kunnen handhaven, zoals de verschillende kenmerken van het parkeervak, het type parkeervak maar ook welke bebording aanwezig is. Daarnaast wordt aanvullende informatie toegevoegd, zoals onderborden, de straat waar het vak is gelegen, de buurtcode, etc. Een groot deel van de attributen is min of meer standaard om goed te kunnen handhaven, maar een verdere detaillering is altijd mogelijk mocht een gemeente hier behoefte aan hebben of specifieke vragen hebben. Alle parkeervakken aangewezen als betaald parkeren worden genoemd onder de noemer ‘fiscaal’. Daarnaast zijn er ook de overige parkeerplaatsen, gereserveerd voor doelgroepen zoals gehandicapten of vergunninghouders. Al deze plekken betreffen de zogenaamde Mulderplekken, genoemd naar de Wet Mulder.

Werkproces

Het in kaart brengen van alle parkeervakken neemt een hoop tijd in beslag. Zeker wanneer een gemeente geen goed zicht heeft op de ligging en functie van alle parkeerplekken. Om dit goed in te kunnen tekenen is een controle op straat nodig en kan verder de BGT als basis worden gebruikt. Ook kan voor speciale parkeergelegenheden gebruikt worden gemaakt van in het verleden opgestelde verkeersbesluiten. Veel gemeenten besteden deze werkzaamheden uit. Een externe partij gaat dan aan de slag met het intekenen van de parkeervakken inclusief alle kenmerken. Het voordeel hiervan is dat deze partij meteen een controleslag uitvoert en ziet of de GEO-informatie binnen de gemeente op orde is.

Goede balans

Met handhaving door een scanauto en onze digitale basiskaart parkeervakken kunnen geparkeerde voertuigen worden gecontroleerd op parkeerrechten. Het belangrijkste voordeel hiervan de BOA zijn aandacht meer kan vestigen op opvallende situaties en het gericht controleren van geparkeerde voertuigen zonder geldig parkeerrecht. Alle geparkeerde voertuigen met een geldig parkeerrecht worden door de scanauto met behulp van onze GEO-informatie automatisch afgehandeld. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen de automatisering met behulp van de scanauto en het controleren van geparkeerde voertuigen zonder geldig parkeerrecht die vaak meer maatwerk vragen. Voor het uitschrijven van naheffingsaanslagen is een controle door een BOA vaak nodig om te zorgen voor een hogere betrouwbaarheid en om foutieve naheffingsaanslagen zoveel mogelijk te voorkomen, dit kan grotendeels via een backoffice. Een belangrijk nadeel van de handhaving met scanauto is de beperktere mate van maatwerk ten opzichte van een persoonlijke BOA. Daarom is een combinatie in gebruik ten zeerste aan te bevelen.

 

Lees verder

Tilburg hervormt parkeer- en mobiliteitsbeleid

21 sep om 14:38 uur
De gemeente Tilburg wil nieuw beleid voor deelmobiliteit en parkeren ontwikkelen om de stad in de toekomst…
Lees verder »

Financiën en mobiliteit: welke prikkels werken?

21 sep om 08:52 uur
Zijn financiële of andere prikkels aanleiding om de auto te laten staan? Tamara Madern, lector Schuldpreventie en…
Lees verder »

De agenda van… Floor van Dorresteijn

20 sep om 09:29 uur
Zo’n vier jaar geleden had ze na haar studie geen idee wat ze wilde gaan doen. Nu kan Floor van Dorresteijn zich…
Lees verder »

Hogere parkeertarieven door marktwerking

15 sep om 10:48 uur
Het wordt steeds drukker in onze steden. Dat neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Een forse…
Lees verder »

Parkeervoorziening The Grid technisch en esthetisch vernieuwd

10 sep om 16:22 uur
De bestaande afwerking van de aangrenzende parkeervoorziening van Business Center The Grid in Utrecht, was…
Lees verder »

Kwaliteitssprong fietsparkeren; uit én thuis!

7 sep om 09:19 uur
Een fietsenstalling kan een fietsnetwerk of herontwikkeling maken maar ook breken. Je kunt nog zo’n mooie (snel)…
Lees verder »

Fietsenstalling ov-knooppunt Capelsebrug flink uitgebreid

3 sep om 09:20 uur
De fietsenstalling bij het bus- en metrostation Capelsebrug is flink uitgebreid. Vanaf september zijn er in 430…
Lees verder »

Parkeren is prijzig

2 sep om 14:43 uur
Parkeren in de centra van de steden is niet gemakkelijker geworden en bovenal een stuk duurder als je een…
Lees verder »