Provincie Gelderland werkt aan Handreiking Parkeernormen voor gemeenten

donderdag 8 april 2021

De provincie Gelderland werkt samen met Ecorys aan een Handreiking Parkeernormen, in het kader van het Actieplan Wonen. Parkeernormen sluiten vaak niet of niet voldoende aan bij de ruimte, voorzieningen en mobiliteitsbehoefte en zitten zo woningbouw in de weg. Parkeren vormt zo een obstakel bij de realisatie van extra woningen. Om dit complexe vraagstuk op te lossen werkt de provincie met  Ecorys aan een handreiking over parkeernormen.

Parkeerbehoefte

Afhankelijk van type locatie, stedelijkheid en doelgroepen is de parkeerbehoefte soms fors lager dan de standaard parkeernorm. Denk aan locaties waar bijvoorbeeld sprake is van goede OV-voorzieningen, waar veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deelauto’s of locaties met uitgebreide fietsstructuren. 

Mobiliteitsontwikkelingen beloven dat de parkeerbehoefte in steden snel daalt, door het bewust toepassen of stimuleren van alternatieven voor autogebruik. Tegelijkertijd hanteren veel gemeenten nog de standaardparkeernormen. In de praktijk betekent dit dat woningbouwprojecten door deze normen niet of nauwelijks van de grond komen of dat er juist leegstaande dure parkeergarages zijn na realisatie. Er zijn oplossingen voor deze tegenstrijdigheid. 

Handreiking als ondersteuning voor gemeenten

In de Handreiking Parkeernormen staan straks oplossingen en tips voor gemeenten om op een moderne manier om te gaan met parkeernormen en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Toekomstgericht en met maatwerk en flexibiliteit. Ecorys gaat met gemeenten uit de provincie Gelderland in gesprek over de stand van zaken in verschillende gemeentes en over kansen en belemmeringen die zij zien. Naar verwachting is de handreiking voor de zomer klaar.

Oproep aan Gelderse gemeenten

Om de Handreiking Parkeernormen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk, heeft de provincie  input nodig van gemeenten. Daarom gaat Ecorys graag het gesprek aan over de stand van zaken in jullie gemeente; kansen en belemmeringen die gemeenten zien voor meer maatwerk en flexibiliteit bij parkeernormen en andere mobiliteitsoplossingen;  Alle gemeenten in de provincie ontvangen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan deze gesprekken. Geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op

-

Lees verder

Gegarandeerd veilige parkeerdekken

21 jul om 16:19 uur
Afdichten en beschermen van de ondergrond in parkeergarages is essentieel voor een veilige parkeergarage. Systemen…
Lees verder »

Parkeerhandhaving met scanauto doormiddel van verkeerskundige GEO-informatie

20 jul om 15:06 uur
Digitalisering en het verzamelen van data hebben een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook in de…
Lees verder »

‘Door parkeergarages worden dure vierkante meters beter benut’

20 jul om 14:23 uur
Parkeergarages die gebouwd worden nabij en zelfs op bedrijfs- en productiehallen worden steeds meer een trend. Dat…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

8 jul om 15:58 uur
De hellingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de Markthal in Rotterdam, waren ernstig beschadigd door…
Lees verder »

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van parkeren bij vastgoed

6 jul om 13:03 uur
Er is een toenemende vraag naar complete ontzorging van beheerders van vastgoed. Dat geldt ook voor de…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes met ruim 37 procent gestegen

6 jul om 09:59 uur
De e-bike is populairder dan ooit, en deze trend zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooral het gemak…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

29 jun om 12:31 uur
De helingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de markthal in Rotterdam, waren hevig beschadigd door…
Lees verder »

Wegen en wegmarkeringen lijden onder extreme warmte

24 jun om 14:36 uur
Met de warmere zomertemperaturen hebben het wegdek en de wegmarkeringen het zwaar te verduren. Het is daarom…
Lees verder »