“Zorgen dat fietsers kunnen dóórfietsen”

donderdag 8 april 2021

Op initiatief van Goedopweg en de gemeente Utrecht heeft een pilot plaatsgevonden om de doorstroming voor fietsers bij verkeerslichten te verbeteren op basis van daadwerkelijk gemeten data. Cycledata was mede-initiator, ontwikkelaar en uitvoerende partij in deze pilot. “De data die wij leveren is daadwerkelijk real-time gemeten data met een hoge nauwkeurigheid, niet gebaseerd op enig algoritme”, vertelt Marc Witteveen, directeur van Cycledata.

De pilot is gedaan op de Archimedeslaan in de Utrechtse wijk Rijnsweerd. “Dat is een complex kruispunt met veel verkeer, zowel openbaar vervoer, autoverkeer als fietsers. Je wilt een goede doorstroming van colonnes fietsers realiseren, zodat fietsers op de fiets kunnen blijven zitten en door kunnen fietsen bij het verkeerslicht. Dat kan door onze accurate fietsdata te koppelen aan de verkeersregelinstallatie.” Voor het realiseren van de koppeling met de verkeersregelinstallaties werkt Cycledata samen in een partnership met Monotch, dat de koppeling met Talking Traffic verzorgt.

De pilot is afgelopen november begonnen en inmiddels met succes afgerond. “We hebben regelmatig handmatige tellingen verricht, met name tijdens de spitsuren op het fietspad. Deze metingen werden naast de metingen uit ons meetsysteem gelegd om de nauwkeurigheid te verifiëren. We kwamen elke meting uit op een nauwkeurigheid van 96 tot 98 procent. Onder leiding van Arjan Bezemer, adviseur van Talking Traffic binnen het programma ‘Goedopweg’*  zijn de nodige testen en verificaties uitgevoerd. Er zijn vergelijkingen uitgevoerd tussen het aantal geregistreerde fietsCAMmetjes in de RIS-logging en het aantal gemeten fietsers met de radar. Ook deze resultaten waren erg positief. De gemeente Utrecht, maar ook het Ministerie van IenW, verantwoordelijk voor Talking Traffic, zijn enthousiast. Jonathan de Vries van de gemeente Utrecht heeft in het verkeersregelprogramma een zogenaamde  “fietspeloton-ingreep” toegevoegd. Met het fietsradarsysteem heb je eerder en meer zicht op hoeveel fietsverkeer er nog gaat komen, zodat groepen fietsers met behulp van de fietspeloton ingreep langer groen krijgen en minder hoeven te stoppen. Momenteel lopen de metingen om inzichtelijk te maken wat deze maatregel voor de doorstroming van het fietsverkeer doet. Medio april wordt het evaluatierapport van deze pilot gepubliceerd.

“Wij kunnen een goede doorstroom realiseren voor fietsverkeerslichten gebaseerd op werkelijke nauwkeurige real-time metingen.”

Het systeem, de i-Signum, werkt op basis van de fietsradarsystemen (Signum) van Cycledata, die met een hoge nauwkeurigheid real-time meten hoeveel fietsers met welke snelheid het fietsverkeerslicht naderen. “Systemen die gebaseerd zijn op algoritmes zijn toch vaak minder nauwkeurig waarin Cycledata zich onderscheid.”

Na het succes van de pilot in Utrecht zit Cycledata niet stil. “Meerdere steden hebben al  interesse voor deze iVRI koppeling getoond”, aldus Witteveen.


Over Goedopweg

In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en een gezonde leef- en werkomgeving in onze regio.

-