Proef met slimme sensoren voor schonere lucht in Apeldoorn

woensdag 24 maart 2021

De gemeente Apeldoorn is een proef gestart om te meten welke invloed verkeersdoorstroming heeft op de luchtkwaliteit bij één kruispunt in de gemeente. De proef duurt tot medio 2021 op de kruising Deventerstraat en Noorderlaan. Op de kruising zijn sensoren aangebracht aan lantaarnpalen. De sensoren meten onder andere fijnstof.

Behalve het meten van fijnstof wordt de doorstroming van het verkeer op het kruispunt beoordeeld. Aan de hand van de data van de sensoren wordt gekeken of een andere afstelling van de verkeerslichten invloed heeft op de luchtkwaliteit. Na elke aanpassing aan de verkeerslichten wordt een analyse gestart om het effect te beoordelen.

Voorop lopen

Door na elke aanpassing te meten, wil Apeldoorn voldoende data verzamelen om ook op andere kruispunten de luchtkwaliteit te verbeteren aan de hand van verkeersdoorstroming. De combinatie van verkeersbeïnvloeding en fijnstofmeting is in deze opstelling uniek in Nederland. Met deze combinatie van metingen en aanpassingen aan verkeerslichten loopt Apeldoorn voorop om invulling te geven aan het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft als doel de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en zo de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde klimaatverandering te beperken. De proef is een samenwerking tussen gemeente Apeldoorn, Vialis, Imec, Connected Worlds en de stichting IoT Apeldoorn.

Smart City Apeldoorn, iedereen kan meedoen

De proef is onderdeel van Smart City Apeldoorn. In een Smart City werken inwoners, bedrijven, onderwijs en overheid samen op het gebied van informatie technologie met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Bewoners die aan of in de buurt van het kruispunt wonen kunnen dan ook meedoen aan deze pilot. Er zijn 5 sensoren beschikbaar voor bewoners om zelf te meten. Door met meer sensoren te meten, worden de uitkomsten nauwkeuriger. Bewoners rondom het kruispunt ontvangen hierover een brief.

-

Lees verder

Twee awards voor het Nederlandse Hyperloopconcept

30 jul om 12:16 uur
Van 19 tot 25 juli streden 20 studententeams van over de hele wereld tegen elkaar om de beste en meest schaalbare…
Lees verder »

ZF versnelt elektrificatie met centraalmotor CeTrax

26 jul om 12:36 uur
In de elektrificatie van het busvervoer kiezen steeds meer busfabrikanten voor een elektrische aandrijflijn. ZF…
Lees verder »

Veelbelovend onderzoek en concrete handvatten rond inzet deelmobiliteit en hubs

20 jul om 14:06 uur
Hoe verleid je mensen om afscheid te nemen van hun auto? In hoeverre kan deelmobiliteit daarin een rol spelen? En…
Lees verder »

Mobility Sensing wint nieuwe aanbesteding voor inwinning en levering bruggendata

19 jul om 13:54 uur
Mobility Sensing is door Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) geselecteerd als datapartner voor de inwinning en…
Lees verder »

Subsidie elektrische bedrijfsauto's aangepast vanwege chiptekort

13 jul om 12:36 uur
De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) is aangepast vanwege het aanhoudende chiptekort. Het…
Lees verder »

Fiets en ITS: fietsapps in soorten en maten

12 jul om 15:33 uur
Denk je aan fietsapps, dan denk je al snel aan Strava (voor de sportieve fietser) of de fietsknooppuntenplanner (…
Lees verder »

Cybersecurity is essentiële veiligheid

1 jul om 11:40 uur
In Houten vertellen Vialis-directeuren Seraf de Bekker en Jan Willemsen over de risico’s van verbonden…
Lees verder »

Proactief verkeersveiligheid verbeteren met intelligente software

28 jun om 11:08 uur
“Verkeersongevallen zijn wereldwijd een vaak voorkomende doodsoorzaak”, vertelt David Homola van Transoft. “Binnen…
Lees verder »