Digitaal verkeersmanagement komt van de (weg)kant

donderdag 11 mei 2023

Lange tijd zijn wij, met onze technische achtergrond, bezig geweest in het werkveld van dynamisch verkeersmanagement. En dat kwam goed uit... er was bij wegbeheerders immers een grote behoefte om het verkeer beter te regelen en te sturen. Verkeerslichten moesten geoptimaliseerd worden. Het autoverkeer moest slim gedoseerd worden, met bijvoorbeeld TDI ’s, bij aansluitingen op de snelweg. Op belangrijke knooppunten moesten weggebruikers geïnformeerd worden over de snelste route. “Volg knooppunt x” of “Volg Ring – Zuid”. Zo zijn er op veel plaatsen in Nederland informatiepanelen neergezet om meer grip te krijgen op het verkeer. Vooral veel middelen dus, waarmee de wegbeheerders het verkeer konden en kunnen beïnvloeden. De wegbeheerder als een kapitein op het schip die aan de touwtjes kan trekken om de afgesproken koers vast te houden.

Een mooi werkveld waarin we van het ene boeiende project naar het andere zijn gegaan. Hoe anders is de situatie echter nu ten opzichte van 10 jaar geleden. In plaats van wegkant spullenboel zijn we nu vooral bezig met data en toepassingen. Geen onderzoek meer naar het type DRIP’s. Wel of toch niet full colour? De gesprekken met vooral wegbeheerders hebben plaats gemaakt voor verkenningen en beproevingen met ‘nieuwe marktpartijen’ (lees de service providers). De service providers, met alle navigatie apps die daarbij horen, komen langzaam maar zeker in plaats van de wegkantsystemen. Touwtjes van de kapitein (de wegbeheerder lijken daarmee weg te vallen. Sterker nog: er is een nieuwe kapitein op het schip gekomen. Wie volgt welk advies op? Is de informatie op de DRIP begrijpelijk en betrouwbaar of volgen we de liever de adviezen van onze navigatie apps?

Relevantie van wegkantinformatie

Uit onderzoek blijkt dat inmiddels 97 procent van de weggebruikers op onbekende routes gebruik maakt van reis- en routeinformatie. De millennials vertrouwen inmiddels meer op navigatie apps (bijvoorbeeld Google Maps) dan op wegkantinformatie. Een groep die uiteraard alleen maar groter wordt. De relevantie van wegkantinformatie wordt dus meetbaar steeds kleiner. Wil de wegbeheerder nog enige invloed uit kunnen oefenen dan is samenwerking met service providers belangrijker dan ooit geworden.

Aan de slag met digitalisering

Genoeg redenen dus om hard aan de slag te gaan met digitalisering. Zo werken we nu dagelijks aan het verbeteren van mobiliteitsdata. Wat is nodig om betrouwbaar informatie te kunnen leveren over wegwerkzaamheden, incidenten en de inzet van regelscenario’s? Hoe beperken we autoverkeer bij scholen? Hoe voorkomen we zoekverkeer naar een parkeerplaats in de binnenstad? Deze data (en nog veel meer) is de basis voor betrouwbare adviezen van de service providers aan de weggebruikers. Hoe mooi en belangrijk is het om hierbij het gezamenlijk belang op te zoeken. Geen twee kapiteins met een verschillende bestemming op het schip maar één team met hetzelfde einddoel.

Fascinerend nieuw speelveld

Een fascinerend nieuw speelveld om in te mogen werken. Na een volle werkdag, waarbij overleggen met zowel service providers, wegbeheerders en data-analisten voorbij zijn gekomen, sluit ik mijn laptop. In mijn achterhoofd nog ‘zwevende uitdagingen’. Gaan we dit traject agile of waterval aanpakken? Wat is voor nu het belangrijkste? Informatie over evenementen, wegwerkzaamheden of parkeervoorzieningen? 

Gewaarschuwd

Op weg naar huis weet ik het. Vooral de navigatie de volgende keer aanzetten. Ik sta stil in de file. Je was gewaarschuwd pap, zou mijn zoon zeggen. Nou ja, in ieder geval heb ik nu nog wat extra tijd om verder na te denken over de uitdagingen.