RAI Vereniging pleit voor meer financiële middelen voor verduurzaming transportsector

dinsdag 11 april 2023

Foto Shutterstock

De subsidieregeling genaamd AanZET voor Zero-Emissie Trucks is voor 2023 alweer afgesloten. Er was een budget van 30 miljoen euro beschikbaar om de aanschaf van nieuwe elektrische trucks aantrekkelijker te maken.

De regeling was binnen negen uur ruim twee keer overtekend, wat past bij de ontwikkeling dat veel vervoerders en transporteurs willen overschakelen naar zero-emissie goederenvervoer. RAI Vereniging pleit voor financiële ondersteuning van duurzame ondernemers en het vervullen van cruciale randvoorwaarden.

Overstap naar zero-emissie stadslogistiek in Nederlandse steden

Tussen 2025 en 2030 zullen steeds meer Nederlandse steden overschakelen naar zero-emissie stadslogistiek, wat betekent dat in die steden alleen nog zero-emissie trucks en bestelwagens gebruikt mogen worden. Steeds meer opdrachtgevers stellen ook duurzaamheidseisen aan transporteurs, waardoor investeren in zero-emissie voertuigen gestimuleerd wordt.

De huidige subsidieregelingen zijn echter onvoldoende om de benodigde grootschalige investeringen door de sector los te krijgen, aangezien een zero-emissie truck momenteel zo’n drie tot vijf keer duurder is dan een moderne dieselvariant.

Breder pakket maatregelen nodig

RAI Vereniging stelt dat er naast de AanZET-regeling een breder pakket maatregelen nodig is om sneller en op grote schaal over te schakelen op emissieloze voertuigen en zo een bijdrage te leveren aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Naast financiële middelen zijn er snellaadstations en meer capaciteit van energie- en netwerkbeheerders nodig.

Daarom dringt RAI Vereniging er bij het kabinet op aan om op korte termijn meer financiële middelen vrij te maken door de toekomstige inkomsten uit de geplande vrachtwagenheffing naar voren te halen. Deze inkomsten zijn bedoeld voor vergroening van het wagenpark in de transportsector en kunnen ondernemers helpen te investeren in de verduurzaming van het wagenpark, waardoor een groot aantal niet elk jaar teleurgesteld wordt door een lege subsidiepot. RAI Vereniging benadrukt dat alle CO2-winst die nu gerealiseerd kan worden, winst voor de toekomst is.