Actieve mobiliteit: een win-win voor werkgever en werknemer

donderdag 21 juli 2022

“Miljoenen Nederlanders reizen dagelijks van huis naar werk en andersom. De één reist met de auto, de ander pakt de fiets en weer een ander kiest voor het openbaar vervoer. In veel gevallen is er sprake van ingesleten gewoontegedrag. Voor werkgevers en werknemers is het lastig die gewoontes te doorbreken. Bij Driven dagen we onszelf voortdurend uit om in dit soort gevallen tot passende mobiliteitsoplossingen te komen”, zegt Antoinette Vos - Benning, directeur van Driven.

Driven is onderdeel van Louwman Group. In 2023 viert het trotse familiebedrijf haar honderdjarig jubileum. Louwman Group is groot geworden als importeur en retailer van automerken zoals Toyota, Suzuki en Lexus. Toch draait het bij Louwman om meer dan alleen auto’s. Het bedrijf zet zich actief in om mensen op een passende manier, en in alle vrijheid, van A naar B te brengen. In die honderd jaar hebben ze bij Louwman de mobiliteit zien veranderen. Eerst alleen in de automotive en sinds 2010 ook vanuit de zorg. Vandaag de dag bestaat de Louwman Group uit twintig bedrijven die allemaal werken vanuit een gezamenlijke passie om mensen, van jong tot oud en van vandaag tot in de toekomst, beweegvrijheid te geven – Mobility for Life. Driven is één van die twintig bedrijven.

“Wij helpen werkgevers en werknemers met hun mobiliteitsvraagstukken. Onze oplossingen gaan een stuk verder dan een reisadvies van A naar B. Wij bieden maatwerk oplossingen die werkbaar zijn voor werkgever en werknemers”, aldus Vos.

Opnieuw nadenken over woon-werk verkeer

“Driven is opgericht in het jaar voordat de wereldwijde coronapandemie uitbrak. Destijds hadden we natuurlijk nooit kunnen voorspellen hoe we als maatschappij noodgedwongen ons leven, en daarmee onze manier van reizen, moesten aanpassen. De coronapandemie was de uitgelezen mogelijkheid om ingesleten gewoontes te doorbreken. Want, toen de wereld tot stilstand kwam, hadden werkgevers en werknemers écht even de tijd om na te denken over reisalternatieven. Daar kwam bij dat veel mensen het eigenlijk best fijn bleken te vinden om zo af en toe thuis te werken. We zijn een stuk flexibeler geworden als het gaat om woon-werk verkeer, en dat schept mogelijkheden”, stelt Vos.

Passende mobiliteit als uitgangspunt

“Bij Driven kijken we naar de ambities van de werkgever en de wensen van de werknemers. Het is vaak best wel een zoektocht naar een werkbaar evenwicht tussen ambities en wensen. Soms hebben werkgevers hele ambitieuze doelstellingen. De meeste werknemers willen daar best wel aan bijdragen, maar in praktijk blijkt dat de werknemers niet over de middelen beschikken om die ambitieuze doelstellingen waar te maken. In dat soort gevallen gaan we gezamenlijk op zoek naar de benodigde tools om tot de juiste mobiliteitsoplossing te komen. Passende mobiliteit is daarin altijd het uitgaanspunt”, vertelt Vos.

Mobiliteitsscan

“Om tot de juiste mobiliteitsoplossingen te komen is van belang om eerst de bestaande situatie in kaart te brengen. Waar komen de werknemers vandaan? Hoe reizen ze? Hoe willen ze reizen? Welke vervoerswijzen hebben ze tot hun beschikking? Welke middelen biedt de werkgever. Je kunt niet alle werknemers over één kant scheren. Sommige werknemers hebben nou eenmaal een functie waardoor ze genoodzaakt zijn om met de auto te reizen. Met onze mobiliteitsscan kunnen we uitzoeken of de mobiliteit binnen een bedrijf goed geregeld is. In veel gevallen resulteert dat in verrassende inzichten én mogelijkheden om kosten te besparen. Met de mobiliteitsscan als basis zoeken wij naar werkbare mobiliteitsoplossingen die aansluiten op de doelstellingen van het desbetreffende bedrijf”, legt Vos uit.

De voordelen van actief reizen

“Veel werknemers spelen met de gedachte om vaker op de fiets of lopend naar werk te reizen. Die goede voornemens sluiten vaak naadloos aan op de doelstellingen van de werkgever. Toch zie je heel vaak dat werknemers, vaak vanuit gewoontegedrag, met de auto blijven reizen, of dat werkgevers onvoldoende middelen bieden om actieve mobiliteit te stimuleren. Dat is jammer, want actief reizen is goed voor zowel werkgever als werknemers. Vitaliteit en werkgeluk zijn namelijk nauw met elkaar verweven. Mensen die naar werk lopen of fietsen zijn gezonder en gelukkiger. En gezonde en gelukkige werknemers zijn een stuk productiever en creatiever”, besluit Antoinette Vos - Benning.

Driven
driven.nl

Louwman Group
louwmangroup.nl 

Bron: Shutterstock