Autodelen niet alleen voor de Randstad

maandag 13 maart 2023

Autodelen beperkt zich niet uitsluitend tot de Randstad of sterk stedelijke gebieden. Dat blijkt uit onderzoek van CROW onder 63 gemeenten. Van de 52 gemeenten die deelautobeleid hebben ontwikkeld, liggen er 25 buiten de Randstad. 

In het kader van de Toolkit autodelen heeft CROW begin 2023 een verkenning gedaan naar de mate waarin gemeenten parkeerbeleid hebben geactualiseerd en daarin deelauto’s hebben meegenomen. Ook is nagegaan of in deze gemeenten deelauto’s worden aangeboden, ongeacht of aandacht voor deelauto’s is opgenomen in het parkeerbeleid. 

Kleine gemeenschappen

Van de 52 gemeenten met deelautobeleid vallen er tien onder de categorie ‘zeer sterk stedelijk’ volgens de CBS-indeling van stedelijkheidsgraad. 21 gemeenten vallen onder sterk stedelijk, acht onder matig stedelijk en maar liefst dertien onder weinig stedelijk. Dus ook in relatief kleine gemeenschappen zien mensen mogelijkheden om autodelen toe te passen. Van die laatste groep liggen zeven gemeenten buiten de Randstad. 

Uit het onderzoek van CROW, dat betrekking heeft op de periode september 2020 tot januari 2023, lieten 63 van de 342 gemeenten weten parkeerbeleid te hebben geactualiseerd en vastgesteld. Hiervan hebben 49 gemeenten het toepassen van deelmobiliteit genoemd in hun parkeerbeleid; 31 gemeenten zonder verdere uitwerking en 18 met uitwerking. De uitwerking is meestal gekoppeld aan aangescherpte parkeernormen. 

Haalbaarheidsonderzoek 

Van de veertien gemeenten die deelmobiliteit niet in hun parkeerbeleid hebben opgenomen, zijn er slechts vier waar autodelen nog niet is toegepast en ook niet in ruimtelijke plannen is opgenomen. Onder die veertien gemeenten waren er enkele die een paar jaar geleden nog vermoedden dat in hun gemeenschap onvoldoende draagvlak zou zijn voor deelauto’s, maar waar nu toch deelauto’s staan. Ook zijn er gemeenten die momenteel de mogelijkheden van autodelen verkennen, onder meer via een haalbaarheidsonderzoek onder inwoners. 
  
Van de gemeenten die autodelen in hun beleid hebben opgenomen wachten er zeven op de eerste ervaringen hiermee. Ze zijn dus voorbereid en laten zien dat ze ontwikkelingen verwachten op het gebied van deelautobeleid. 

autodelen