De Autodeel Award 2021: dit zijn de genomineerden

vrijdag 29 oktober 2021

Natuur & Milieu reikt op 15 november, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CROW, de jaarlijkse Autodeel Award uit. Dat gebeurt tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit. Twee gemeentes en een lokaal autodeelproject maken kans op de award.

Dit jaar wordt de Autodeel Award alweer voor de zesde keer uitgereikt aan de gemeentes en lokale autodeelprojecten die zich het meest hebben ingespannen om de groei van autodelen te versnellen. Er zijn drie categorieën: de beste grote gemeente, de beste kleine gemeente en het beste initiatief voor autodelen. 

Genomineerden

De genomineerden voor de Autodeel Award 2021 zijn: 

Kleine gemeenten

  • Schouwen-Duiveland 
  • Hollands Kroon 
  • Het Hogeland 

 Grote gemeenten 

  • Breda 
  • Utrecht
  • Rotterdam

Initiatieven 

  • Elektrische deelauto’s bij voetbalvereniging Wolphaartsdijk (Goes) 
  • DeelSlee (Eemsdelta) 
  • Coöperatie Bomenbuurt DEELt (Den Haag) 

Beoordelingscriteria 

Om te bepalen welke gemeentes de grootste impact hebben gemaakt op autodelen, heeft de jury de Rode Loper Autodelen als leidraad gebruikt. Dit is een handleiding met 15 tips voor gemeentes om autodelen te versnellen. De jury heeft gekeken naar kwantitatieve én kwalitatieve indicatoren, zoals bijvoorbeeld de groeifactor van het aantal deelauto’s, het aantal verbonden sociale voorzieningen, het beleid voor elektrisch autodelen en parkeergelegenheden. Bij de beoordeling van lokale autodeelprojecten is gekeken naar de sociale binding onder autodelers, de unieke bijdrage aan de impact van autodelen en duurzame aspecten, zoals het gebruik van groene stroom en de reductie van het aantal privéauto’s. De winnaars worden 15 november bekendgemaakt.

De Autodeel Award 2021: dit zijn de genomineerden
De Autodeel Award 2021: dit zijn de genomineerden