Jaarlijkse servicebenchmark laden elektrische auto’s gestart

dinsdag 19 maart 2024

Foto: Shutterstock

NKL is weer gestart met de jaarlijkse servicebenchmark over het laden van elektrische auto’s. Het rijden én laden moet voor gebruikers prettig en betrouwbaar zijn – hoe beter de gebruikerservaring, hoe meer mensen zullen overstappen naar elektrisch rijden. Om inzicht te krijgen in de gebruikservaring, voert NKL sinds 2 jaar een servicebenchmark uit.

12 criteria

"Met de benchmark willen we meer inzicht krijgen in het serviceniveau van laadpunten in Nederland: wat goed gaat en waar kan het beter?", vertelt projectleider Richard de Kam. Zo kan de gebruiksvriendelijkheid van publiek laden worden verbeterd.

In 2022 heeft NKL Nederland bij 300 laadpunten de dienstverlening gemeten. In 2023 is een beknopte benchmark uitgevoerd als onderdeel van de Benchmark Prijstransparantie. Daarbij zijn minder laadpunten getoetst, maar wel meer verschillende: publieke, reguliere en semipublieke laadpalen en snelladers. De laadpunten werden getest aan de hand van 12 criteria: beschikbaarheid in apps, positionering van laadpalen in apps, beschikbaarheid van de laadpaal, toegankelijkheid van de laadpaal, betrouwbaarheid van de laadpaal, prijstransparantie voorafgaand aan een laadsessie, prijstransparantie bij ad-hoc laden, gebruikersinput voor ‘slim laden’, gebruiksvriendelijkheid van de laadpaal, contactgegevens van de helpdesk, bereikbaarheid van de helpdesk en deskundigheid van de helpdesk.

Ook in de regio testen

De voorbereidingen voor de benchmark van 2024 zijn inmiddels in volle gang. Naast de 12 criteria worden de laadpunten dit jaar beoordeeld op 3 extra punten: het wel of niet leveren van groene stroom, laadsnelheid en of er brandstofauto’s geparkeerd staan op de laadplek. Voor een representatief beeld van het landelijk laadnetwerk, wordt een steekproef gehouden waarbij 300 publieke, semi-publieke en snelladers worden geselecteerd. De NAL-regio’s kunnen dit jaar een verzoek indienen om aanvullende laadpunten in de regio te testen, bijvoorbeeld van een bepaalde concessiehouder. De Kam: "Naast een algemene rapportage van de ontwikkelingen ten opzichte van de resultaten in 2022 en 2023, zullen we dus ook regionale rapportages maken waarin de verbeterpunten in kaart worden gebracht."

Planning

De laadpunten zullen in april en mei worden getest, deels door deskresearch en deels door daadwerkelijk naar de laadpunten te gaan. De uitkomsten van het onderzoek worden nog voor de zomer verwacht.