Oproep netbeheerder: elektrische auto's niet opladen tussen 16.00 en 21.00 uur

dinsdag 27 februari 2024

Foto: Shutterstock

Regionaal netbeheerder Stedin pleit voor het uitzetten van openbare laadpalen voor elektrische auto's tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds. Volgens de netbeheerder is het noodzakelijk omdat op deze uren "het net uit zijn voegen barst."

Op een aantal plaatsen worden al proeven gedaan met het zogenoemde "slim" of "netbewust laden." Dat betekent dat er aan het einde van de middag en het begin van de avond minder vermogen beschikbaar is voor openbare laadpalen, waardoor elektrische auto's dan minder snel opladen.

In Rotterdam is Stedin betrokken bij zo'n proef. Volgens de netbeheerder is netbewust laden niet genoeg. Het bedrijf verwacht de komende jaren dat in grote steden 20 procent van de capaciteit op het stroomnet opgaat aan openbare laadpalen. Voor iedere laadpaal die in de avondpiek uitstaat, kan dan een nieuwe woning worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Één op de drie straten moet op de schop

De meeste woonwijken in Nederland hebben een laagspanningselektriciteitsnet. Dit net stamt uit de tijd dat alle huizen verwarmd werden met gas en er voor het fornuis en de warmwatervoorziening gas werd gebruikt. Auto's reden allemaal op benzine of diesel.

Nu gaan veel mensen over op (hybride)warmtepompen en inductie-fornuizen. Dit zorgt vanaf het einde van de middag al voor een flinke belasting op het stroomnet. Daar komen de elektrische auto's nog bij. Op veel plaatsen staat het net daardoor op piekmomenten onder druk, waardoor ongeveer anderhalf miljoen huishoudens hierdoor te maken kunnen krijgen met stroomstoringen. Om het elektriciteitsnet te versterken, moet er in Nederland daarom 105.000 kilometer kabel worden gelegd en er moeten 54.000 transformatorhuisjes worden bijgebouwd. Dit betekent dat één op de drie straten in Nederland op de schop moet.

Op dit moment zijn er zo'n 450.000 elektrische auto's: dat is 5 procent van alle auto's. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren toeneemt naar zo'n 2 miljoen in 2030 (20 procent van alle auto's). In 2030 zal het aantal openbare laadpalen waarschijnlijk gestegen zijn naar 400.000.

Om ervoor te zorgen dat mensen niet geconfronteerd worden met stroomstoringen, doet Stedin nu een beroep op gemeenten, laadpaalexploitanten, consumenten en bedrijven om alleen elektriciteit op piekmomenten te gebruiken als dat echt nodig is.

"Als we ons gedrag aanpassen, kunnen netbeheerders meer capaciteit vrijmaken. Die kunnen ze dan gebruiken om bedrijven die op de wachtlijst staan, maar ook nieuwbouwwoningen en scholen, aan te sluiten", zegt Koen Bogers, bestuursvoorzitter van Stedin.

Uit onderzoek van ElaadNL, een kenniscentrum voor elektrisch laden van de netbeheerders in Nederland, blijkt dat de helft van alle elektrische auto's bij thuiskomst aan de laadpaal wordt gekoppeld. Meestal worden de auto's pas de volgende ochtend weer ontkoppeld. De netbeheerders denken dat veel mensen het daarom prima vinden om de auto pas later op de avond of 's nachts op te laden. De Vereniging Elektrisch Rijders (VER) begrijpt de noodzaak van 'netbewust' of 'slim' laden, maar benadrukt ook dat mensen met een elektrische auto 'laadzekerheid' moeten hebben. "Dit is wel heel erg van dik hout zaagt men planken", zegt Robert van Gent van de belangenorganisatie van mensen met een elektrische auto. "Wat wij willen is echt slim laden met laadpalen die reageren op dreigende overbelasting en dan vermogen minderen."

De belangenvereniging is van mening dat de oproep van Stedin geen stimulans is voor elektrisch rijden. "Dit soort oproepen kan een afschrikkende werking hebben op automobilisten die nu nog op benzine rijden en overwegen een elektrische auto aan te schaffen", aldus Van Gent. "De oproep komt bovenop de aangekondigde afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en de ondoorzichtigheid van tarieven van openbare laadpalen."

Meeste laadpalen zijn particulier

De meeste elektrische auto's worden op dit moment geladen met particuliere laadpalen - daarvan zijn er op dit moment zo'n half miljoen. In Nederland is het niet verplicht om een particuliere laadpaal aan te melden. Hierdoor is het zowel technisch als juridisch niet eenvoudig om mensen thuis te dwingen hun auto niet in de avondpiek op te laden. Energiebedrijven en netbeheerders zouden het wel het financieel aantrekkelijk kunnen maken om dit later in de avond of 's nachts te doen.

Dynamische tarieven

Zonneplan roept ook op tot een financiële prikkel. Het bedrijf pleit voor dynamische tarieven bij de openbare laadpalen, omdat het bedrijf merkt dat hun klanten met een dynamisch energiecontract hun verbruik verplaatsen naar de middag en de nacht. Zij laden hun elektrische auto's dus al minder op tussen 16.00 en 21.00 uur.

Bronnen

NOS

Zonneplan