Private laadkabels in Zwolle voorlopig niet toegestaan

donderdag 7 maart 2024

Foto: Shutterstock

Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwolle besloten dat het voorlopig niet is toegestaan om met een eigen laadkabel een elektrische auto op te laden in de openbare ruimte. Hiermee blijft de huidige regel gelden. 

Inwoners en ondernemers vragen de gemeente steeds vaker of zij een (laad)kabel voor hun elektrische auto over, onder of in de openbare ruimte mogen aanleggen. Het college ziet deze toename van het aantal elektrische auto’s in de stad als een positieve ontwikkeling, omdat het immers bijdraagt aan duurzame mobiliteit. Toch blijft het voorlopig niet toegestaan om private laadkabels aan te leggen in de openbare ruimte; deze moet toegankelijk en veilig blijven voor alle inwoners.  

Vinger aan de pols  

Voordat het college tot dit besluit kwam, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de situaties in andere gemeenten. De conclusie: de meeste andere gemeenten volgen dezelfde lijn als Zwolle. Ook in andere steden is, op een enkele uitzondering na, het opladen van een elektrische auto in de openbare ruimte met een eigen laadkabel niet toegestaan. Gemeenten willen niet dat er onveilige situaties kunnen ontstaan. Zo kunnen laadkabels zorgen voor struikelgevaar of blootliggende stopcontacten. In de APV wegen gemeenten het algemene belang van veiligheid, tegengaan van verrommeling en handhaafbaarheid van ongewenste situaties af tegen de individuele behoefte van inwoners om hun auto op te laden in de openbare ruimte. Het college houdt de komende jaren vinger aan de pols als het gaat om ontwikkelingen op dit gebied. Eventueel wordt dan bekeken of het beleid moet worden herzien. 

Dekkend netwerk openbare laadpale

Zwolle biedt een goed, veilig en goedkoop alternatief voor eigenaren van elektrische auto's die een laadkabel in de openbare ruimte willen plaatsen. De stad heeft namelijk flink geïnvesteerd in een dekkend netwerk van openbare laadpalen. Zo krijgen zoveel mogelijk eigenaren de mogelijkheid om hun elektrische auto op te laden. Nu al is bijna overal (binnen 250 meter van de woning) een openbare laadpaal beschikbaar. De komende jaren komen er nog veel meer openbare laadpalen bij. Mocht het huidige aanbod toch onvoldoende zijn, dan kunnen inwoners via de gemeente een extra openbare laadpaal in de buurt aanvragen.