Mobipunten in Schagen

maandag 13 maart 2023

GNMI, het gemeentelijk netwerk voor mobiliteit en infrastructuur, vraagt haar leden hoe het ervoor staat met deelmobiliteit in hun gemeente. Welke kansen en uitdagingen liggen er en hoe speelt de gemeente hierop in? In deze aflevering neemt Sander Kunst van de gemeente Schagen het woord. 

De gemeente Schagen is samen met Hollands Kroon en Den Helder de bv Mobipunt gestart. De gemeente steekt op deze manier geld, tijd en energie in de ambitie om een netwerk van mobipunten op te zetten. Sander Kunst: "Mobipunten zijn locaties waar meerdere modaliteiten en voorzieningen bij elkaar in de buurt zijn. Het is te vergelijken met een mobiliteitshub. Een goed voorbeeld is het treinstation in Schagen. Hier vind je onder andere deelfietsen, een deelauto, een openbare laadpaal, bus, taxi, P+R en trein."

"Ons gemeentehuis is zelf ook een mobipunt. We zitten in een centrum vol voorzieningen, er staan deelfietsen klaar en twee bedrijfsauto’s hebben we ingeruild voor twee deelauto’s. Onze collega’s maken hier goed gebruik van en inmiddels hebben de eerste bewoners ook gebruikgemaakt van deze auto’s. Er wordt intensief aandacht besteed aan het uitleggen en promoten van de mogelijkheden van de deelauto’s. Daarvoor zijn zogenaamde Deelauto Experiences in het leven geroepen, waarbij uitleg wordt gegeven over de aanmelding en het reserveren en een ritje wordt gemaakt om het te ervaren.” 

Aanvulling op ov en fiets 

“Deelmobiliteit moet op deze manier een aanvulling zijn op het openbaar vervoer en de fiets. Zo ontstaat een netwerk van mogelijkheden, zodat ook de kernen in het landelijk gebied bereikbaar blijven en leefbaar gehouden kunnen worden. We merken dat sommige deelauto’s en deelfietsen goed gebruikt worden en andere een stuk minder. Wat dat betreft staat het hier echt in de kinderschoenen en zullen we blijvend moeten benadrukken bij bewoners en bedrijven wat de voordelen en mogelijkheden hiervan zijn.” 

Blijven faciliteren 

“Op dit moment staan er in onze gemeente vijf deelauto’s. In de hele Noordkop zijn dat er al 15. De komende maanden komt daar in ieder geval één deelauto bij, in het centrum van het dorp Warmenhuizen. Het aantal deelfietsen in onze gemeente bedraagt zes. In de hele kop van Noord Holland zijn dit er inmiddels 45. De ambitie is om te blijven faciliteren, om zo door te groeien naar 40 deelauto’s en 100 deelfietsen in de Noordkop.” 

“De eerste stappen worden ook gezet naar deelauto’s als onderdeel van een parkeerstrategie van nieuwbouwplannen. Hierbij zullen we dit soort constructies moeten verankeren in beleid en goed moeten benadrukken dat dit enkel werkt als er ook na realisatie aandacht en tijd wordt besteed aan bijvoorbeeld het promoten en verkopen van de deelauto-abonnementen."

Het ideale toekomstbeeld

"Voor de gemeente Schagen is het ideale toekomstbeeld dat voor elke reis een slimme en efficiënte keuze te maken is in modaliteit. Daarmee bedoel ik dat je gemakkelijk via één app jouw reis kan plannen, met keuzes uit bus, trein, deelfiets, deelauto, lopen of vraag gestuurd vervoer. Dit kan met een uitgebreid netwerk van diensten en hubs, waarbij er altijd een goed alternatief is voor een reis met de eigen auto.” 

landkaart Schagen

foto: Shutterstock