Onderzoek naar betalingsbereidheid

donderdag 16 februari 2017
timer 3 min
In zijn masteronderzoek  heeft Soufyan Agarad, student aan de opleiding Real Estate Management & Development, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven de vraag onderzocht of automobilisten bereid zijn om voor een kwalitatief goede parkeergelegenheid meer te betalen dan voor een parkeergarage met minder kwaliteit.  

Rendabiliteit

Om het aantal bezoekers op peil te houden en te voldoen aan de eisen van de steeds kritischer automobilist zijn parkeerbedrijven voortdurend bezig om hun parkeergarages te verbeteren. Parkeerbedrijven erkennen steeds meer het belang van een kwalitatief goede parkeergarage voor het aantrekken van automobilisten en daarmee de rendabiliteit van de parkeergarage te optimaliseren. Het werken aan kwaliteit brengt vaak allerlei investeringen met zich mee. Om de rendabiliteit van een parkeergarage positief te houden dienen er meer parkeerminuten te worden verkocht en/of per parkeerminuut meer inkomsten te worden gegenereerd. Echter het verbeteren van de kwaliteit betekent niet automatisch meer gebruikers. Uit meerdere studies blijkt dat de hoogte van het parkeertarief en de loopafstand tussen parkeergelegenheid en eindbestemming een grote invloed hebben op de keuze voor een bepaalde parkeergelegenheid. Toch zijn er aanwijzingen dat automobilisten goed geutileerde parkeergarages waarderen. De vraag is of automobilisten bereid zijn om voor een kwalitatief goede parkeergelegenheid meer te betalen dan voor een parkeergarage met minder kwaliteit.


Meer inzicht in voorkeuren automobilisten

Het doel van het onderzoek is meer inzicht te verschaffen in de voorkeuren van automobilisten voor ontwerpgerelateerde kenmerken van parkeergarages en de daaraan verbonden betalingsbereidheid. De onderliggende vragen zijn voor welke ontwerpgerelateerde kenmerken van een parkeergarage zijn automobilisten bereid te betalen en hoeveel is dat dan? Het onderzoek richt zich op openbare parkeergarages in de omgeving van binnensteden. De betalingsbereidheid van automobilisten is onderzocht met behulp van een denkbeeldig keuze experiment. In dit experiment krijgen automobilisten denkbeeldige parkeergarages voorgelegd die zijn beschreven met behulp van meerdere kenmerken welke zijn geselecteerd met gebruikmaking van enkele handboeken over het ontwerp van parkeergarages, de NEN2443 en de ESPA checklist. De selectie leverde in totaal 25 ontwerpgerelateerde kenmerken op. Deze 25 kenmerken zijn gegroepeerd in 5 thema’s, te weten ruimte in de parkeerplaats, ruimte voor voetgangers, toegankelijkheid, faciliteiten en veiligheid. Daarnaast is gekeken naar een drietal individuele kenmerken: capaciteit, loopafstand tussen parkeergelegenheid en eindbestemming, en uurtarief. Alle kenmerken zijn samengebracht in verschillende denkbeeldige keuzetaken die in een online enquete zijn voorgelegd aan respondenten.


Online enquete

De respondenten zijn benaderd via sociale media, LinkedIn, Vexpan Website en via enkele bedrijfscontacten. In totaal hebben 299 respondenten de online enquete volledig ingevuld. De enquete heeft meerdere inzichten opgeleverd met betrekking tot het belang van ontwerpgerelateerde kenmerken in relatie tot de voorkeuren van automobilisten en de betalingsbereidheid van automobilisten voor onderzochte kenmerken. 


Volledig afstudeerrapport

Alle verdere details van het onderzoek inclusief de resultaten zijn beschreven in het afstudeerrapport ‘Examining Car Park Users’ Willingness to pay for Design Factors of Car Park’, dat u onderstaand kunt downloaden.

Betalingsbereidheid in parkeervoorzieningen wordt mede bepaald door de frisheid van de voorziening

Lees verder

Vertienvoudiging laadpalen in parkeergarages in 2025

4 mrt om 12:02 uur
Parkeerplatform Vexpan en staatssecretaris Van Veldhoven hebben afgesproken dat het aantal laadpunten in…
Lees verder »

Parkeren kan bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving

2 mrt om 09:59 uur
“Het inrichten van een gezonde en duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker. Het zorgt ervoor dat gemeenten…
Lees verder »

EPA-congres uitgesteld tot 2022

2 mrt om 09:40 uur
De 20e editie van het EPA-congress zou dit jaar plaatsvinden, maar is uitgesteld tot 2022 vanwege de bijzondere…
Lees verder »

Schiphol Parking laat klanten via QR-code betalen

15 feb om 14:45 uur
In een pilot op luchthaven Schiphol kunnen kortparkeerders hun transacties voortaan via de QR-code op hun…
Lees verder »

P1 Eindhoven Airport wederom afgesloten na afvallen stuk beton

10 feb om 14:17 uur
Bij parkeergarage P1 van Eindhoven Airport is een stuk beton naar beneden gevallen. De garage is daarna tijdelijk…
Lees verder »

Contract voor realisatie energieneutrale parkeergarage Universiteit Utrecht

8 feb om 14:22 uur
Op het Utrecht Science Park start Continental Car Parks met de bouw van een energieneutrale parkeervoorziening…
Lees verder »

De do’s van deelmobiliteit

5 feb om 12:35 uur
In deze blog vertellen mobiliteitsadviseurs Paul van Loon en Roel Meijs van Empaction over de in hun ogen absolute…
Lees verder »

Parkeeruitspraak ACM: gemeente Hilversum speelde vals

2 feb om 10:26 uur
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de gemeente Hilversum op de vingers getikt. De gemeente hanteerde…
Lees verder »