Pilot flexibel parkeren voor deelauto’s

dinsdag 21 februari 2023

In november 2022 was de aftrap van de pilot Flexibele Parkeermachtiging voor Deelauto’s in de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam en Nijmegen. Deze vijf gemeenten testen in samenwerking met deelauto-aanbieders Amber, MyWheels en Sixt een meer flexibele en uniforme manier voor het parkeren van deelauto’s. De proef loopt nog door tot half mei. We vroegen de projectleider van deze pilot, Dirk-Jan de Haan van SHPV, of er al verrassende ontwikkelingen te melden zijn. 

Gebruikers van deelauto’s hebben te maken met een aantal beperkingen. Zo moet je de auto na gebruik in dezelfde gemeente of wijk (zone) parkeren waar je ook bent ingestapt. Een deelauto staat namelijk geregistreerd op kenteken, waardoor een kentekenwissel nodig is als je tussen verschillende gemeenten reist. Dat werkt niet eenvoudig en daar komt bij dat gemeenten met verschillende vergunningregistratiesystemen werken wat kan leiden tot onterechte parkeerboetes.  

“Deelauto-aanbieders kunnen niet de flexibiliteit bieden die de klant zou wensen en zitten daarbij vast aan het maximaal aantal vergunningen die een gemeente aanbiedt. Daar komt bij dat de deelauto-aanbieders bij elke gemeente apart moeten aankloppen voor een vergunningaanvraag”, legt Dirk-Jan de Haan van SHPV uit. “Gemeenten sturen liever op gebruik van parkeerruimte, niet het aantal vergunningen, én stimuleren graag deelautogebruik als onderdeel van de mobiliteitstransitie.” 

Betalen voor gebruik 

Dat moet toch anders kunnen, dachten ze bij SHPV (Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten). In samenwerking met het ministerie van I&W en vijf gemeenten heeft het SHPV de Flexibele Parkeermachtiging voor Deelauto’s ontwikkeld. De Haan: “We onderzoeken of betalen naar gebruik van een parkeerplek door deelauto’s beter werkt dan betalen voor het ‘hebben’ van een vergunning. Dat testen we nu in vijf gemeenten om te leren wat wel en niet werkt voor zowel de deelautoaanbieder als voor de gemeente en de eindgebruiker.” 

In dit concept geeft de deelautoaanbieder, op het moment dat de auto geparkeerd wordt, dat digitaal door aan het NPR (Nationaal Parkeer Register), het register via SHPV. De aanbieder kan elke auto uit zijn vloot aanmelden en dus niet alleen de vooraf gekende kentekens. Gemeenten wijzen de parkeerzones voor deelauto’s aan en bepalen maximaal aantal en eisen aan de deelauto’s.

Het is de bedoeling dat voor deelauto’s een speciaal (laag) parkeertarief wordt berekend, in verhouding met de kosten van de vergunning. Ook kunnen gemeenten eisen stellen aan de voertuigen, zoals type brandstof en lengte. Zo hebben gemeenten duidelijk inzicht waar en welke deelauto’s geparkeerd worden én in het daadwerkelijk aantal geparkeerde deelauto’s. De gemeente ontvangt een overzicht van de parkeeraantallen en eventueel de parkeerkosten per aanbieder.  

Interstedelijk verkeer groeit

Dirk-Jan de Haan ziet bij de pilot deelnemende gemeenten een soepele overgang naar dit concept. “Voor de handhavers verandert er namelijk niets in hun werk. De scanauto’s herkennen de deelauto’s die onder deze pilot vallen en de handhavers controleren zoals ze gewend zijn: op kenteken. Wat het deelautogebruik betreft zien we tienduizenden parkeerhandelingen, waarvan een behoorlijk aandeel interstedelijk verkeer betreft. Met deze gegevens kunnen we goede conclusies trekken over het concept Flexibele Parkeermachtiging voor Deelauto’s.” 

shpv parkeren deelauto