Siemens en RingRing verzamelen fietsdata voor Talking Bikes

vrijdag 17 juli 2020

Fietsers (meer) prioriteit geven is actueler dan ooit, maar hoe doe je dat? Om slimme mobiliteitsoplossingen voor fietsers te kunnen ontwikkelen, is meer inzicht nodig in het fietsen in onze steden. Daarom laat het ministerie van IenW de komende twee jaar 5,6 miljoen fietsritten digitaal in kaart brengen door Siemens Mobility en RingRing. Beide partijen hebben een acceptatietest doorstaan, die eerder in het kader van de aanbesteding Talking Bikes werd uitgeschreven.  

Overheden zijn zeer geïnteresseerd in het aantal fietsverplaatsingen in onze steden. Hoeveel fietsers zijn er en hoe gebruiken zij hun fiets? Waar rijden ze en hoe lang duren ritten? Waar ontstaat de vertraging vooral? Mede door de komst van e-bikes wordt de fiets als vervoermiddel steeds populairder. Reden temeer om de dienstverlening voor fietsers verder te willen verbeteren.

De komende twee tot vier jaar wordt beleidsrelevante data van fietsers verzameld en ontsloten. Het gaat nadrukkelijk om het verkrijgen van inzicht in fietsgedrag in algemene zin. Data wordt volstrekt anoniem en AVG-proof verzameld en overheden krijgen dus geen inzicht in individueel fietsgedrag gekoppeld aan individuele personen. Wanneer fietsers net als auto’s en bijvoorbeeld vrachtverkeer en nood- en hulpdiensten connected zijn en dus digitaal ‘zichtbaar’, kunnen iVRI’s die landelijk worden uitgerold ook voor hen leiden tot slimme gebruikstoepassingen.

Siemens Mobility
Het eerste bedrijf dat fietsdata gaat inwinnen voor Talking Bikes is Siemens Mobility. Het bedrijf is partner van het programma Talking Traffic en heeft al ruime ervaring met het verzamelen en verrijken van data uit auto’s en met de communicatie tussen voertuigen en intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Nu gaat Siemens ook aan de slag met fietsdata. Het bedrijf werkt hierin samen met Tracefy, leverancier van hardware (gps-trackers) en software. Onder meer thuisbezorgdiensten en aanbieders van deelfietsconcepten maken hier gebruik van. Lees meer over de Siemens-App  

RingRing
De tweede partij die de acceptatietest doorstond is RingRing. De gemeente Deventer is half juni gestart met de RingRingfietsapp, waarmee fietsritten geregistreerd gaan worden. De gemeente ziet in deelname aan Talking Bikes twee voordelen: met de app hoeven fietsers minder lang te wachten voor rood. Daarnaast helpt het project mensen bewust te maken van de voordelen van fietsen ten opzichte van het autorijden. Fietsers in Deventer die de app Ring-Ring downloaden, krijgen op 100 meter afstand van een verkeerslicht een ‘ring’ te horen op de telefoon. Enkele seconden voordat het licht op groen springt, volgt een ‘ring-ring’. De app houdt overigens ook bij hoeveel kilometer je hebt gefietst en hoeveel CO2 je bespaart ten opzichte van autoritten.

 

 

Talking Bikes

Foto Shutterstock