Talking Bikes: Siemens Mobility maakt fietsers digitaal zichtbaar

vrijdag 3 juli 2020

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en wordt in deze coronatijden steeds populairder. Om slimme mobiliteitsoplossingen voor fietsers te kunnen ontwikkelen, is meer inzicht nodig in het fietsen in onze steden. Daarom laat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de komende twee jaar 5,6 miljoen fietsritten live digitaal in kaart brengen. Siemens Mobility bundelt hiertoe de krachten met Tracefy binnen het samenwerkingsverband Talking Bikes.

Als deelnemer aan het publiek-private samenwerkingsverband Talking Traffic heeft Siemens Mobility ervaring met het verzamelen en verrijken van data uit auto’s en de communicatie tussen auto’s en intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Overheden zijn echter ook geïnteresseerd in het aantal fietsverplaatsingen in onze steden. Hoeveel fietsers zijn er en hoe gebruiken zij hun fiets? Mede door de komst van e-bikes wordt de fiets als vervoersmiddel steeds populairder. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. De uitbraak van het coronavirus heeft het fietsverkeer wereldwijd doen toenemen. Reden temeer om dienstverlening voor fietsers verder te willen verbeteren.

Intelligente fietsoplossingen

Onder aanvoering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zetten de gezamenlijke overheden in op het verbeteren van de digitale zichtbaarheid van het fietsverkeer. De komende twee tot vier jaar wordt real time data van fietsers verzameld en ontsloten. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het verkrijgen van inzicht in fietsgedrag in algemene zin. Data wordt volstrekt anoniem en AVG-proof verzameld en overheden krijgen dus geen enkel inzicht in individueel fietsgedrag gekoppeld aan individuele personen. “Wanneer fietsers net als auto’s en bijvoorbeeld vrachtverkeer en nood- en hulpdiensten connected zijn en dus digitaal ‘zichtbaar’, kunnen de iVRI’s die landelijk worden uitgerold ook voor hen leiden tot slimme gebruikstoepassingen”, zegt Wim van Duijn van Siemens Mobility. “Denk maar eens aan het drukke fietsverkeer rond de TU Delft. Hoe mooi zou het zijn om na afloop van de colleges alle fietsers voorrang te verlenen aan de verkeerslichten rond het TU-complex? Hierdoor zouden zowel het fiets- als het autoverkeer beter doorstromen.”

Digitale rittenregistratie

Binnen Talking Bikes bundelt Siemens Mobility de krachten met Tracefy, leverancier van GPS fleetmanagement oplossingen voor e-mobility zoals E-bikes. Tracefy levert de hardware (GPS trackers) én de fleetmanagement software. Onder meer thuisbezorgdiensten en aanbieders van deelfietsconcepten maken hier gebruik van. Tijdens een acceptatietest in het kader van Talking Bikes hebben Siemens Mobility en Tracefy circa twintig fietsers met de Tracefy-software zichtbaar gemaakt voor iVRI’s. Van Duijn: “Na deze geslaagde test starten we nu met de rittenregistratie. We streven ernaar binnen twee jaar 5,6 miljoen ritten real time digitaal in kaart te brengen.”

Van inzicht naar optimalisatie

Inzicht in het fietsverkeer kan als basis dienen om slimme mobiliteitsoplossingen voor fietsers te ontwikkelen. De bij Talking Bikes betrokken partijen zijn nog zoekende naar de meest optimale manier om de live geregistreerde data in te zetten. Ieder kwartaal zullen Siemens Mobility, Tracefy en het Ministerie van IenW gezamenlijk concrete mogelijkheden verkennen. Van Duijn: “Als Siemens Mobility bereiden we ons voor op het verrijken van de data, waardoor we onder meer bij verkeerslichten prioriteit kunnen verlenen aan fietsers. Wellicht kunnen we fietsers via een app laten weten wanneer de verkeerslichten op groen gaan. We denken nog na over een manier waarop fietsers veilig connected kunnen zijn en beide handen aan het stuur kunnen houden. Daarnaast gaan we uitzoeken welke informatie fietsers willen ontvangen.”

Vlot van A naar B

Binnen haar Digital Lab is Siemens Mobility op breed vlak bezig stromen van mensen via data inzichtelijk te maken. Niet alleen het verkeer op snelwegen en in steden, maar bijvoorbeeld ook reizigersstromen op treinperrons. Van Duijn: “Door de combinatie van meerdere projecten willen we digitale diensten voor reizigers ontwikkelen om met behulp van diverse vervoersmodaliteiten snel, efficiënt en veilig van A naar B te komen. Ook fietsverkeer is een belangrijk onderdeel van deze keten.”

Voor meer informatie: neem contact op met Wim van Duijn. Telefoon: +31 6 55 766022 ; E-mail: wim.van.duijn@siemens.com