Duurzame gebiedsontwikkeling, mobiliteit en het STOMP principe?

donderdag 30 mei 2024

Bron: Bura Urbanism, Merwedekanaalzone Utrecht

Wat hebben duurzame gebiedsontwikkeling, duurzame mobiliteit en het STOMP-principe met elkaar te maken? En wat is de samenhang met betaald parkeren en de rol van Parkeeradvies.com B.V. bij de gebiedsontwikkelingen Bajeskwartier Amsterdam en Merwedekanaalzone Utrecht?

Wat is STOMP en wat is de relatie met duurzame mobiliteit?

STOMP staat voor hoe verplaatsingen in een gebied kunnen worden onderscheiden. Volgens het STOMP-principe kunnen deze onderverdeeld worden in Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (MaaS) en Particuliere auto (bron: CROW en Rebel). Door functiemenging, compactheid en autoluwe gebieden toe te passen, bevorder je het stappen of lopen (S). Samen met fietsen (T) heeft dit op de kortere afstanden de voorkeur omdat het een gezonde, duurzame en schone wijze van verplaatsen is. Voor langere afstanden bieden fiets en OV uitkomst als schone en ruimte-efficiënte vervoerswijzen. Mobility as a Service (MaaS) kan dit gebruik vergemakkelijken en verder stimuleren. Mobility as a Service is een concept waarbij je via één platform al je vervoersbehoeften kunt plannen, boeken en betalen. Je kan kiezen uit verschillende vervoersmiddelen zoals de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of (water)taxi. En zelfs de eigen auto of fiets. Het doel is om reizen van-deur-tot-deur op maat en volgens de wensen van de reiziger mogelijk te maken. Maar ook om het mobiliteitssysteem te verbeteren en duurzamer te maken. De privéauto heeft de minste prioriteit en geldt als sluitstuk, bijvoorbeeld door een lage parkeernorm toe te passen.

Bron: Rebel

Duurzame mobiliteit in de praktijk

Merwedekanaalzone in Utrecht en Bajeskwartier Amsterdam zijn gebiedsontwikkelingen waar STOMP en duurzame mobiliteit als ontwerpprincipe zijn toegepast. Parkeeradvies.com B.V. was hier als opgave-adviseur mobiliteit namens de gemeente bij betrokken, evenals bij Bajeskwartier Amsterdam i.o.v. AM Real Estate B.V.

Vernieuwend en daarmee complex is in Merwedekanaalzone het concept van de krappe parkeernorm, logistieke hoven, het parkeren op afstand en de autoluwe wijk. In deze vorm en op deze schaal is dat nog nergens ter wereld in de praktijk gebracht. Parkeren kan je immers alleen in een viertal ondergrondse garages aan de rand van het gebied, die bereikbaar zijn via inprikkers vanaf één centrale ontsluitingsweg: de Europalaan. Parkeergarages die tevens plaats bieden aan 250 deelauto’s en een tweetal logistieke hoven. De in fase 1 beschikbare 1200 parkeerplaatsen voor 6000 woningen en voorzieningen zijn o.b.v. een parkeernorm van 0,3 grotendeels beschikbaar voor bezoekers en deelauto’s. Veel bewoners zullen op afstand parkeren in een Mobiliteitshub aan de rand van Utrecht. Bij een tweetal parkeergarages zijn logistieke hoven met pakketwanden, een mobiliteitswinkel en afvalophaalfaciliteiten opgenomen. Het transport vanuit de logistieke hoven naar de woningen vindt deels plaats met Light Electric Vehicles (LEV’s) via de centrale binnentuin. Of de bewoners kunnen lopend hun pakket ophalen bij de pakketwand. Voor de parkeergarages betekent dit veel maatwerk en overleg, omdat de reguliere NEN2443-normen, PVE en contractuele eisen niet voldoende zijn. Hoe ontwerp je bijvoorbeeld garages die functies combineren waarover nog geen ervaringsgegevens en normen beschikbaar zijn?

De rol van Parkeeradvies.com

Parkeeradvies.com was namens de gemeente Utrecht als toekomstig eigenaar betrokken bij de ontwikkeling van de garages. Bij het opstellen van en bespreken van de koop- en huurovereenkomst en bij het toetsen van het Pakket van Eisen. Onze rol is hierbij een adviserende en parkeerinhoudelijke rol. We werken hierbij intensief samen. Doel is het borgen van de belangen van de gemeente en toekomstige gebruikers van de garages om tot klant-, gebruiks- en eigenaarsvriendelijke garages te komen.