Brede coalitie wil nationaal fietsplan én Europese miljoenen

maandag 6 december 2021

Een brede coalitie van zeventien gemeenten en twaalf provincies, die wordt aangevoerd door de Fietsersbond en de Vervoerregio Amsterdam, wil dat het Rijk werk maakt van een nationaal fietsplan. Daarbij willen ze dat het Rijk miljoenen vanuit het Europees Herstelfonds reserveert voor fietsinfrastructuur.

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Zeker in de grote steden is er sprake van grootschalige woningtekorten, en de komende jaren zal er flink gebouwd moeten worden. “Om de klimaatdoelen te bereiken én nieuwe woningen bereikbaar te maken moeten wij teruggrijpen naar een oer-Hollandse oplossing: de fiets!” zegt Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. “Ook voor het bereikbaar houden van de voorzieningen buiten de steden is de fiets onmisbaar”. Bovendien is fietsen erg gezond en draagt fietsen bij aan onze verkeersveiligheidsdoelstellingen.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Het Rijk heeft eerder afspraken gemaakt met provincies en regionale partijen om een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) te ontwikkelen. De provincies en vervoerregio’s hebben hun huiswerk gedaan en hiervoor miljoenen gereserveerd, maar wachten nu op het Rijk om door te kunnen pakken. De formatie heeft dit proces vertraagd, waardoor er geen zicht is op geld voor de uitvoering van al de plannen. Om de fietsinfrastructuur van de toekomst aan te leggen, waar bijvoorbeeld veel barrières in de Rijksinfrastructuur te slechten zijn, is namelijk tot 2027 meer dan zeven miljard euro nodig.

Het Europees Herstelfonds, waarin 6 miljard omgaat, moet gedeeltelijk soelaas bieden: de ondertekenaars roepen het Rijk daarom op om de fiets een prominente plek te geven in het Europese miljardenfonds. Gerard Slegers, vicevoorzitter dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam: “Een plek voor de fiets in het Europese herstelplan ligt voor de hand. Het nationale herstelplan moet namelijk voor minimaal 37 procent worden besteed aan klimaatdoelen. De fiets is hiervoor een logisch middel. Bovendien is het een geschikt vervoermiddel om nieuwe woningbouw te ontsluiten.”

België is een voorbeeld

België heeft deze boodschap alvast begrepen, door zeven procent van het herstelplan te reserveren voor fietsprojecten (411 miljoen euro). De coalitie vindt het een goede zaak zijn als de Nederlandse regering ook een belangrijke positie voor de fiets inruimt in het nationale herstelplan. Wanneer mensen meer fietsen, draagt dit bij aan de energietransitie, terwijl het ook een belangrijk middel kan zijn in de verstedelijkingsopgave. De fiets maakt Nederland groener en toekomstbestendiger – precies waar het Europees Herstelfonds voor bedoeld is. 

De brief is opgesteld door de Fietsersbond en de Vervoerregio Amsterdam en wordt gesteund door de Provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland en de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Houten, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Den Bosch, Utrecht, Leiden, Nijmegen, Maassluis, Rotterdam, Tilburg, Zwolle en de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.