Tegenslag nekt Cycledata

woensdag 17 augustus 2022

Het jonge bedrijf Cycledata dat fietstelsystemen inzette en teldata levert, is  failliet. De rechtbank heeft in juli het aangevraagde faillissement uitgesproken. Het bedrijf geeft als reden meerdere tegenslagen waarbij Covid-19 een hoofdrol speelt.

Covid-19 drukte stempel

‘De aanhoudende Covid-19 heeft een enorme stempel gedrukt op de ontwikkeling en groei van Cycledata’, staat in de auto-reply-mail. ‘Covid-19 had immers tot gevolg dat de drukte op fietspaden afnam en budgetten hiervoor – mede gelet op de prioriteiten elders – minder of niet vrij kwamen. Ook sales bemerkte de invloed van Covid-19. Tenders bleven immers uit en Cycle Data was genoodzaakt via digitale media contact te zoeken met de voor fietsmobiliteit verantwoordelijke ambtenaren. Dit bleek moeilijk, mede door het vele thuis werken bij gemeenten en provincies. Deze tegenslagen lieten de organisatie van Cycle Data niet ongemoeid, temeer omdat de kosten van de dagelijkse exploitatie en noodzakelijke innovatie door liepen.’

Nieuwkomer moest boksen

In een interview dat MobiliteitsPlatform dit voorjaar publiceerde vertelde Rob Koster, toenmalig Sales Director van het bedrijf: “We merken dat we als nieuwkomer vaak moeten opboksen tegen de gevestigde aanbieders van tel-systemen. Desondanks hebben we sinds 2020 al meer dan vijftig opdrachtgevers mogen voorzien van onze telsystemen en teldata. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam doen we inmiddels langdurige metingen op meer dan vijftig locaties. Dat is denk ik nog maar het begin, gemeenten zien steeds meer de toegevoegde waarde van betrouwbare en nauwkeurige (fiets-)data om de bereikbaarheid op niveau te houden of krijgen.”
Hoe anders is het verlopen. Het management van Cycle Data is genoodzaakt geweest het eigen faillissement aan te vragen. Dit is reeds uitgesproken op 19 juli 2022 door de rechtbank Midden-Nederland.

‘Ik had u graag een andersluidend bericht gestuurd en het hele team van Cycle Data betreurt de gang van zaken ten zeerste. Het is pijnlijk dat een onderneming en product met zoveel potentie en ondanks alle inspanningen sinds 2017, door aanhoudende tegenslag niet tot wasdom komt. Rest mij u te bedanken voor uw vertrouwen en steun in de afgelopen jaren die de start van Cycle Data mogelijk heeft gemaakt’, staat tot besluit in de automatisch beantwoorde mail.

 

Cycle Data failliet