Tilburg hervormt parkeer- en mobiliteitsbeleid

dinsdag 21 september 2021

De gemeente Tilburg wil nieuw beleid voor deelmobiliteit en parkeren ontwikkelen om de stad in de toekomst leefbaar te houden. 

In Tilburg worden de komende twintig jaar zo’n 25.000 woningen bijgebouwd binnen de bestaande stedelijke omgeving. Dat betekent dat de openbare ruimte dus op een andere manier benut moet worden. Daarom wil het college van B & W een nieuw mobiliteitsbeleid uitrollen dat is gebaseerd op vier onderdelen:

  • We benutten de restcapaciteit in parkeergarages in de binnenstad beter.
  • We stimuleren deelmobiliteit. 
  • We onderzoeken of het voor grote gebiedsontwikkelingen in de stad mogelijk is om daarbinnen parkeervoorzieningen bij te bouwen, die zowel door bewoners als bezoekers gebruikt kunnen worden.
  • We werken een concreet plan uit voor zogenoemde transferia:, parkeervoorzieningen aan de rand van de stad, met snelle verbinding met het centrum. 

Door dit beleid moeten mensen minder afhankelijk worden van een eigen auto, zodat minder parkeerruimte nodig is. “We moeten ervoor zorgen dat we genoeg ruimte behouden voor groen, voor voetgangers, fietsers en om prettig te verblijven op de pleinen, parken terrasjes en in parken. Dat betekent dat de ruimte voor de auto, met name in en rond de binnenstad, kleiner wordt”, aldus wethouder Rik Grashoff van Parkeren, Mobiliteit en Binnenstad.

“Met deze groei van onze stad en de eisen die dat stelt aan een leefbare, groene en veilige openbare ruimte, zijn slimme en schone mobiliteitsoplossingen dringend nodig. We hebben over dit thema al belangrijke besluiten genomen of gaan die snel nemen, zoals over ons wegennetwerk en de cityring. Maar ook het voorkomen van een verdere toename van de parkeerdruk in met name de binnenstad is belangrijk. Daarvoor stellen we nu het nieuwe actuele parkeer- en deelmobiliteitsbeleid vast”.
In november behandelt de gemeenteraad het nieuwe parkeer- en deelmobiliteitsbeleid.

Nationaal Congres Parkeren & Mobiliteit

De veranderende stedelijke mobiliteit en daarmee de veranderende parkeeropgave is in heel Nederland een vraagstuk. Het Nationaal Congres Parkeren en Mobiliteit op 14 oktober zoomt in op de uitdagingen en vraagstukken die dit met zich mee brengt. Praat, denk en kijk mee op 14 oktober in Rotterdam. Ga naar de congreswebsite en bekijk het programma.