ACM: Duidelijke verbetering inzicht in kosten elektrisch rijden

dinsdag 1 juni 2021

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op aanbieders van laadpassen voor elektrische voertuigen. De ACM heeft gecontroleerd of de pasaanbieders vooraf inzicht bieden in de kosten van het opladen van auto's bij laadpalen. De ACM waarschuwde eerder op te treden als de sector consumenten vooraf niet beter zou informeren, maar de ACM constateert een duidelijke verbetering.

De ACM maande de sector eerder om duidelijker en helder te communiceren over de kosten van opladen aan een laadpaal. Daarbij controleert de ACM zowel de informatie op websites als in apps van aanbieders. Zowel op websites als in apps is duidelijk verbetering zichtbaar. De ACM krijgt per 1 juli 2021 handhavingsbevoegdheden voor de prijsinformatie over laden zonder laadpas. 

Over de hele procedure, van het aanschaffen van een laadpas of het lidmaatschap van een app, tot aan de facturering van de laadsessie, moet de aanbieder duidelijk communiceren over de prijs voor de eindgebruiker. Dit was voorheen niet het geval,  terwijl consumentenbescherming dat wel eist. De ACM riep aanbieders van laadpassen en -apps eind 2020 op om de situatie te verbeteren. Vanaf 1 december controleert de ACM hierop. Uit de meest recente controle blijkt dat een groot deel van de aanbieders zich op dit moment aan de regels houdt. 

Onduidelijkheid

Een aantal aanbieders voldoet nog niet aan de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door niet duidelijk aan te geven of de prijs inclusief opslag- en transactiekosten is. Deze aanbieders zijn op de hoogte gesteld, de ACM roept ze op om uiterlijk eind juni 2021 alsnog te voldoen aan de wet. Doen de aanbieders dat niet, dan kunnen ze na eind juni een boete of dwangsom verwachten. Consumenten moeten ook zonder laadpas kunnen opladen, maar dat blijkt nog niet altijd het geval. Wettelijk is dit wel verplicht. 

Blijvende monitoring

De ACM blijft de oplaadsector controleren. Consumenten die onduidelijke communicatie rondom oplaadtarieven zien, kunnen dat aangeven bij het consumentenloket van de ACM.