Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert modelbepalingen voor reguleren deelvervoer in lokale wetgeving

donderdag 14 maart 2024

Foto: Shutterstock

Samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit heeft modelbepalingen gepresenteerd die kunnen helpen bij het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Gemeenten krijgen zo de beschikking over gestandaardiseerde regels en kunnen zo de groei van deelmobiliteit in goede banen leiden. 

Gemeenten hebben behoefte aan regels voor deelmobiliteit. Hierbij baseren ze zich vaak op andere gemeenten of gemeenten stellen zelf nieuwe regels op. De ontwikkelingen op gebied van deelmobiliteit staan niet stil, en vragen om voortdurende aanpassingen in wetgeving. 

De Modelbepalingen voorzien in de behoefte van gemeenten om regels op het thema deelmobiliteit te standaardiseren en goed op elkaar af te stemmen. Ook voor reizigers zijn uniforme regels prettig. 

Tyas Bijlholt, verantwoordelijk wethouder van gemeente Amersfoort: “Vanuit Amersfoort hebben we intensief meegedacht bij het opstellen van deze modelteksten en ook de aanbieders van deelvervoer betrokken. We gebruiken de Modelbepalingen nu al voor deelfietsen en -scooters. Wij hebben veel gehad aan deze modelteksten, en ik ga ervan uit dat dit ook gaat gelden voor veel andere gemeenten.”

Over de Modelbepalingen

De Modelbepalingen zijn ontwikkeld in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van acht gemeenten, vervoerregio's en twaalf aanbieders van deelmobiliteit. Het is een van de eerste producten van het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit. Hierin werken gemeenten, regionale overheden en het Rijk samen aan de versnelling van deelmobiliteit in Nederland. Door, in samenwerking met de markt, een samenhangende aanpak en regie van overheden te ontwikkelen.

Over Natuurlijk!Deelmobiliteit

Natuurlijk!Deelmobiliteit  stimuleert samenhangend beleid om het gebruik van deelmobiliteit te versnellen. Lopende projecten op het gebied van deelmobiliteit worden in het programma opgenomen en nieuwe projecten krijgen prioriteit. Het doel van het programma is dat deelmobiliteit over vijf jaar volwaardig onderdeel uitmaakt van het totale mobiliteitssysteem. Daartoe worden diverse initiatieven ondernomen, zoals onderzoek op nieuwe thema’s, het opleveren van gestandaardiseerde beleidsproducten- en diensten, koppeling van overheid met de markt en verspreiding van kennis, producten en diensten.

De modelbepalingen zijn hier te raadplegen