Nijmegen neemt maatregelen voor betere luchtkwaliteit

woensdag 29 juli 2020

Nijmegen neemt maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Zo worden er meerdere zero-emissiezones ingesteld en worden oude bromfietsen in delen van de stad verboden. Daarnaast wordt vervuiling door schepen aangepakt, bijvoorbeeld door toegang van vervuilende schepen aan de havens aan banden te leggen. Het totale pakket omvat circa dertig maatregelen. 

Al in 2016 stelde de Nijmeegse gemeenteraad een roetreductienorm vast van 40 procent minder uitstoot in 2022. Deze norm gaat de gemeente ternauwernood halen, blijkt uit metingen en modelberekeningen. 

Diesels

Uit onderzoek blijkt dat een milieuzone voor diesels in Nijmegen te weinig bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. De stad zal daarom geen algemene milieuzone voor dieselvoertuigen invoeren. Mocht het nu voorgestelde pakket toch te weinig opleveren kan een milieuzone alsnog tot ingesteld worden. 

Stadslogistiek

Voor stadslogistiek is wel gekozen voor zero-emissiezones. In deze zones moet de bevoorrading uitstootvrij gebeuren, dat kan elektrisch, per (bak)fiets of op waterstof. Vanaf 2025 staat landelijke wet- en regelgeving toe dat de gemeente uitstootvrije gebieden voor bestelauto’s en vrachtverkeer aanwijst. In Nijmegen wordt dit in het centrum van de stad, in Hof van Holland (winkel- en woonhart Nijmegen-Noord) en mogelijk op de campus Heijendaal. 

Bromfietsen

Vanaf 2025 wil Nijmegen ook een milieuzone invoeren voor bromfietsen van vóór 2011, in elk geval in het stadscentrum. De oude bromfietsen stoten fijn stof ook, maar ook andere schadelijke stoffen. Vooral voor fietsers is dit hinderlijk. 

Maatregelen 

Voorbeelden van andere maatregelen uit het pakket voor schonere lucht zijn: 

  • Het subsidiëren van schone voertuigen
  • Een pilot met e-hubs
  • oplaadpunten voor elektrische voertuigen 
  • Aanscherping van en verbeterde handhaving van uitstooteisen voor industrie via het landelijke Schone Lucht Akkoord
  • Het stimuleren van minder autogebruik, gebruik van fiets en OV en betere doorstroming van autoverkeer.

Lees verder

Impuls waterstofeconomie Gelderland: 10 waterstofbussen in de Achterhoek/regio Zutphen

25 nov om 14:18 uur
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten deel te nemen aan een Europees programma voor stimulering van…
Lees verder »

Thuiswerken. Een lust of een last?

24 nov om 14:54 uur
Aan de ene kant: geen reistijd en een betere werk/privé balans. Aan de andere kant: het gemis van collega’s en…
Lees verder »

Minister Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

18 nov om 10:11 uur
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van…
Lees verder »

Waarom regie op energiehubs onmisbaar is

16 nov om 11:21 uur
Technisch gezien zijn energiehubs prima te realiseren, maar organisatorisch liggen er grote uitdagingen. Daarom is…
Lees verder »

Informatie Elektromobiliteit in Europa: hoe vergaat het de elektrische auto

16 nov om 09:52 uur
De term ‘early adopter’ wordt bijna religieus geuit gedurende de actuele technologische doorbraken. Voor sommigen…
Lees verder »

Zero Emissie Conferentie

23 okt om 14:20 uur
De Nederlandse ov-sector kan trots zijn op de huidige zero emissie busvloot. Maar wat is de volgende stap? Wat…
Lees verder »

Dachser lanceert emissievrije leveringen in Freiburg

13 okt om 10:46 uur
Met eCanters, scooters en wisselbak-fietsen lever Dachser in het centrum van het Duitse Freiburg nu emissievrij.…
Lees verder »

Duidelijke informatie laadpalen verplicht in 2021

13 okt om 07:05 uur
Vanaf juli 2021 is het verplicht voor exploitanten van publieke laadpalen om duidelijke en transparante informatie…
Lees verder »