Fietsenstalling ov-knooppunt Capelsebrug flink uitgebreid

vrijdag 3 september 2021

De fietsenstalling bij het bus- en metrostation Capelsebrug is flink uitgebreid. Vanaf september zijn er in 430 extra stallingsplaatsen voor (brom)fietsen, scooters en fietsen met afwijkend formaat bijgekomen. In totaal zijn er nu 660 plekken.

De vraag naar fietsparkeerplekken is ook bij de Capelsebrug toegenomen. Daarom is de stalling nu uitgebreid, met meer dan 400 extra plekken om totaal op 660 plekken te bieden. De stalling is gratis en geopend van 06:00 tot 01:00. Op het dak liggen zonnepanelen. 

Een goede plek om te stallen is belangrijk 

In 2020 bedroeg het aandeel van de fiets in het totaal aantal verplaatsingen 29%.  Naar verwachting groeit het aandeel naar 36% in 2030 en 38% in 2040. Met het groeiend aantal fietsers de komende jaren zijn er in 2030 naar verwachting meer dan 60.000 fietsparkeerplekken nodig en in 2040 zelfs bijna 75.000. Rotterdam blijft de komende jaren werken aan de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen. Dit gebeurt zoals gezegd bij OV-locaties, en ook in het centrum en de wijken. Wethouder Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal: “Om fietsen aantrekkelijker te maken verbreden en verbeteren we de fietspaden. Een goede veilige plek om je fiets te stallen op de plek van bestemming, is voor fietsers net zo belangrijk als een goed fietspad.”

Uitbreidingsplannen fietsparkeerplekken Rotterdam 

Op meer OV-locaties zullen extra fietsparkeerplekken worden gerealiseerd, zoals bij Zuidplein, Kralingse Zoom, Alexander, Blaak en Pernis. Bij Rotterdam Centraal Station wordt zelfs een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd. Aan de Conradstraat wordt in september gestart met de bouw en de verwachte oplevering is in november. Deze nieuwe stalling krijgt bijna 1.000 plekken voor (deel)fietsen, (deel)scooters, bromfietsen en bakfietsen. Met de uitbreiding van fietsparkeerplekken bij OV-locaties stimuleert de gemeente Rotterdam het fietsgebruik én wordt het voor Rotterdammers en bezoekers makkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken.

Fietsstimulering

De fiets wordt steeds belangrijker in Rotterdam. Het is een essentieel onderdeel van de mobiliteitstransitie en er komen steeds meer fietsers bij. Op dit moment zijn er al meer fietsers en voetgangers dan automobilisten in de stad. De ambitie is om van Rotterdam een gezonde en aantrekkelijke fietsstad voor iedereen te maken. En daarom maakt Rotterdam ruimte voor fietsers, door extra fietsenstallingen te creëren, de infrastructuur te verbeteren en in te zetten op fietsstimulering.

Foto: Eric Fecken / gemeente Rotterdam