Gebruik bovenrekken vergt veel inspanning

woensdag 26 januari 2022

Volgens schattingen van onderzoekers van de Fietsersbond vergt het gebruik van het bovenste rek van een zogeheten etagestalling voor een grote groep fietsers een te grote krachtsinspanning. “Voor de helft van alle vrouwen en 10 tot 15 procent van alle mannen vraagt het bovenste rek te veel kracht” (Bron: Fietsersbond).

De etagestalling zorgt voor een grote stallingscapaciteit op een relatief klein oppervlak, met name rondom stations wordt deze stallingsoplossing veel toegepast. Sinds de introductie van de etagestalling hebben zich meerdere innovaties voorgedaan aan het ontwerp. Met name het gebruik van aluminium heeft ervoor gezorgd dat nieuwere generaties etagestallingen voor meer mensen toegankelijk zijn geworden. In praktijk blijkt nog wel dat gebruikers in veel gevallen de onderste rekken als eerste vullen, de bovenste rekken blijven veelal over.

Een groeiend probleem

Met name ouderen en E-bike gebruikers ondervinden problemen met het gebruik van het bovenste rek van een etagestalling. Deze groepen zullen in de komende jaren door onder andere vergrijzing alleen maar groter worden. Voor mensen met mobiliteitsproblemen zijn ondergrondse fietsenstallingen om meerdere redenen onvoldoende toegankelijk, de trappen die toegang geven tot de fietsenstalling zijn voor veel van deze mensen een onoverbrugbare hindernis (Bron: Fietsersbond).

De oplossing

Er bestaat een norm voor de maximale krachtsinspanning voor de bediening van machines, volgens die norm moet 90 procent van de vrouwen en 99 procent van de mannen in staat zijn de desbetreffende machine te bedienen. Momenteel hanteert ProRail nog een iets lagere norm, maar het bedrijf werk samen met fabrikanten aan stallingsoplossingen waar minder kracht voor nodig is. Fabrikant Velopa is bezig met een stalling die ook voor ‘licht afwijkende’ fietsen, zoals fietsen met een krat of kinderzitje, toegankelijk is. Dit soort ontwikkelingen moeten ervoor zorgen dat in de toekomst meer mensen het bovenste rek van de etagestalling kunnen gebruiken.