Na 2030 verwachte snellere groei van elektrische auto’s

dinsdag 13 februari 2024

Data-onderzoekers van ElaadNL verwachten tot aan 2030 een beperkte groei van het aantal elektrische auto’s. Na 2030 is de verwachting dat het aandeel elektrische auto’s echter flink doorgroeit, zelfs nog iets sneller dan eerder gedacht. In het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd, de Elaad Outlook, is er ook aandacht voor de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland. Het rapport vormt de basis voor het beleid van netbeheerders, gemeenten en provincies.

Snellere groei van het aantal elektrische auto’s na 2030

Ten opzichte van de eerdere prognoses is de verwachting dat het aantal elektrische auto's sneller zal groeien. Op korte termijn lijkt de groei echter te worden afgeremd door het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen en door onduidelijkheid rondom het nieuwe beleid in Nederland. Het beleid in Europa zorgt ervoor dat we overduidelijk afkoersen op Zero Emissie-mobiliteit waarin elektrische auto’s dominant zijn. Autofabrikanten komen daarom tussen 2024 en 2027 met ‘betaalbare’ modellen. Daarnaast dalen de batterijpakketprijzen, waardoor elektrische auto’s in 2030 kostencompetitief worden met brandstofmodellen. Ook verwachten de onderzoekers nu dat waterstof voor personenauto’s geen rol van betekenis gaat spelen. De markt voor batterij-elektrische auto’s zal daardoor naar verwachting op middellange termijn sneller groeien dan eerder verwacht.

Groei op buurtniveau

In de meest recente Outlook is een interactief dashboard toegevoegd, waarop alle prognoses op CBS-buurtniveau inzichtelijk zijn. Nieuw is ook de laadprofielengenerator, waarmee laadprofielen gegenereerd kunnen worden om de netimpact van laadpunten te bepalen.

De onderzoekers hebben bepaald waar elektrische auto’s hun standplaats hebben en zullen laden. Daarvoor verdeelden ze het verwachte aantal elektrische auto’s en de laadpunten op landelijk niveau over meer dan 14.000 CBS-buurten in Nederland. Bij deze verdeling is onder andere gekeken naar de specifieke buurtkenmerken en de huidige spreiding van nieuwe personenauto’s over de buurten. De conclusie is dat de adoptie van elektrische auto’s niet overal even snel gaat.

Laadprofielen en impact op het stroomnet

Om de laadvraag op het stroomnet – oftewel de netimpact van elektrische auto’s – inzichtelijk te krijgen, zijn naast het verwachte aantal auto’s per laadlocatie en het verwachte aantal laadpunten per type ook laadprofielen nodig. Het laadprofiel geeft aan wat in een jaar de elektriciteits- en vermogensvraag per specifiek tijdsinterval is. Door zowel naar de prognoses als de laadprofielen te kijken, kan de netimpact van elektrische auto’s op nationaal en lokaal niveau in kaart gebracht worden.

Stroomnet ontlasten door netbewust laden

Er zijn twee manieren van laden. Het regulier laden van elektrische auto’s, oftewel deze direct volladen bij aankomst op de locatie, zorgt voor een hele hoge belasting van het elektriciteitsnet. Het netbewust laden, oftewel een vorm van slim laden, zorgt ervoor dat elektrische auto’s voornamelijk buiten de piekuren worden opgeladen. Door meer netbewust te laden, wordt het stroomnet aanzienlijk ontlast. De pieken die bijvoorbeeld tussen 17:00 – 23:00 ontstaan bij het regulier thuisladen van elektrische auto’s worden dan significant verminderd.

In de analyses zijn de effecten van pooling en additionele capaciteit niet doorgerekend.