Parkeergarages en mobiliteitshubs

maandag 21 maart 2022

Vraag een groep van twintig mobiliteitsprofessionals hoe de ideale mobiliteitshub eruit zou moeten zien en je krijgt twintig verschillende antwoorden. Tijdens het Nationaal Congres Parkeren en Mobiliteit werd de term ‘mobiliteitshub’ in verschillende vormen en op verschillende manieren veelvuldig gebruikt.

Onder leiding van Johan Tol, oud directeur van Interparking, behandelden Maurits van Kuyk (Toogethr), Daniël Heuvelman (Eneco eMobility), Mariska Kornet en Vincent Raaphorst (Interparking) een aantal interessante vragen en stellingen over mobiliteitshubs en parkeergarages.

Hoe ziet de ideale mobiliteitshub er uit?

Bovenstaande vraag kent geen duidelijk antwoord. Iedere mobiliteitsprofessional heeft een eigen beeld van de ideale mobiliteitshub. Het is dan ook niet zo gek dat er vanuit het publiek allerlei verschillende antwoorden werden gegeven.

Hieronder een greep van de uit het publiek gegeven antwoorden:

  • “De ideale mobiliteitshub heeft meerdere functies.”
  • “De ideale mobiliteitshub moet mee kunnen groeien met de maatschappelijke behoeftes.”
  • “De ideale mobiliteitshub straalt duurzaamheid uit.”
  • “De ideale mobiliteitshub dient verblijven, je moet er een broodje kunnen halen.”
  • “De ideale mobiliteitshub dient betrouwbaarheid, zekerheid van een plek en om van A naar B te komen.”
  • “Bij de ideale mobiliteitshub moeten alle modaliteiten vertegenwoordigd zijn, ook het openbaar vervoer.”
  • “De ideale mobiliteitshub moet aangesloten zijn op het fiets- en voetgangersnetwerk.”

Bovenstaande antwoorden laten zien dat je op twee manieren over een mobiliteitshub na kunt denken. De één ziet een mobiliteitshub als een mobiliteitsmachine en de anders ziet een mobiliteitshub als een plek waar stromen en verblijven samenkomen. Deze twee verschillende benaderingen zorgen ervoor dat het ideaalbeeld van een mobiliteitshub enorm kan verschillen.

"-"
Mobiliteitsprofessionals denken mee over de toekomstige mobiliteitshub - ©Martin Hols

Stelling 1: Er zijn geen nieuwe parkeergarages nodig in de binnenstad

In eerste instantie steekt de overgrote meerderheid van het publiek zijn of haar hand op. Toch is niet iedereen het met bovenstaande stelling eens. Uit het publiek klinkt de mening dat per stad moet worden afgewogen of bovenstaande stelling terecht is. “In de meer landelijke omgeving kun je het (nog) niet veroorloven om parkeergarages in de binnenstad op te doeken.” Veel toehoorders zijn het met elkaar eens dat eerst moet worden gekeken hoe we de parkeercapaciteit in bestaande parkeergarages beter kunnen benutten.

“Als er toch nieuwe parkeercapaciteit bijgebouwd moet worden, dan moeten we op een strategische manier zoeken naar de juiste plek aan de randen van het stadcentrum.”

Stelling 2: Gemeenten moeten meer real-time reisinformatie bieden aan de parkeerders

“Mensen hebben behoefte aan inzicht, dat zorgt voor zekerheid. Is die deelscooter daadwerkelijk beschikbaar op het moment dat ik hem nodig heb?” Zo stelt Maurits van Kuyk. “In de afgelopen jaren is er enorm veel data beschikbaar gekomen, die data is cruciaal om consumenten te verleiden.”

Maar, wil de gemeente die rol wel op zich nemen, of is deze rol eerder weggelegd voor commerciële marktpartijen? De gemeente heeft een maatschappelijk belang, marktpartijen werken veelal vanuit een commercieel belang, dat gaat niet altijd hand in hand. Het is daarom erg belangrijk dat gemeenten en marktpartijen op een slimme manier gaan samenwerken.

“Exploitanten van parkeergarages moeten veel beter gaan samenwerken met aanbieders van deelmobiliteit.” Zo klinkt uit het publiek. “In de toekomst moet het mogelijk zijn om binnen een MaaS-applicatie ook een parkeerplaats te kunnen reserveren, anders sta je als consument voor vervelende situaties.”

De parkeergarage als mobiliteitshub

Conclusie: in de toekomst krijgen bestaande parkeergarages steeds meer de functie van een mobiliteitshub, sterker nog, in sommige gevallen is dat nu al zo. De parkeergarage is niet enkel een plek om als automobilist je auto te parkeren, de toekomstige parkeergarage dient meerdere functies.

Op dit moment is er nog geen sprake van een duidelijk ideaalbeeld van de toekomstige mobiliteitshub, de één ziet de mobiliteitshub als een mobiliteitsmachine en de ander ziet de mobiliteitshub als een dynamische verblijfsplaats.

Oplossing of wensdenken

Is de mobiliteitshub het ei van Columbus, of moeten we toch op een andere manier naar de mobiliteitshub kijken? Op donderdag 7 april vindt op de Erasmus Universiteit in Rotterdam het Seminar Master City Developers plaats. Tijdens dit seminar wordt op een kritische manier naar de toekomst van de mobiliteitshub gekeken, want is de mobiliteitshub nou echt dé oplossing of is er sprake van wensdenken.

Klik hier voor meer informatie over het seminar.

Bron: Shutterstock