Waar laten we het laden?

woensdag 16 november 2022

De vraag naar oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s neemt toe, en die neemt niet af, zolang het aantal elektrische voertuigen toeneemt. Het aandeel ’elektrische voertuigen is sinds begin 2020 verdrievoudigd tot meer dan 300.000 in 2022. En al deze voertuigen moeten worden voorzien van stroom. Maar waar en hoeveel laadstations zijn er nodig?

Elektrische voertuigen kunnen geluidsoverlast en lokale uitstoot verminderen en daarmee bijdragen aan de energietransitie als ook verminderen van de milieuproblematiek. Een aantrekkelijk netwerk van oplaadstations kan de overgang naar volledig elektrisch rijden aantrekkelijker maken. Daarbij is het dan wel van cruciaal belang dat er voldoende oplaadstations zijn, met voldoende laadcapaciteit, en op de juiste plek.

Gebruikspatroon verandert met elektrificeren

Het gebruikspatroon van een auto met een verbrandingsmotor is relatief simpel: de gebruiker tankt onderweg. Een elektrische auto kun je ook onderweg, thuis of op het werk opladen. Vaak heeft een snellader de voorkeur tijdens de reis, maar dat is eigenlijk alleen noodzakelijk voor de grotere afstanden. Voor kortere afstanden volstaan reguliere opladers. Goed onderzoek – zoals bijvoorbeeld onderzoek van ElaadNL naar gebruik en gebruikers kan laten zien hoeveel vraag er op een locatie is naar standaard laders en snelladers.

Overvol energienet

Het Nederlandse energienetwerk dreigt vol te raken. In juni van dit jaar konden nieuwe bedrijven in Limburg en Brabant bijvoorbeeld geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet, vanwege de gestegen vraag dankzij economische groei en onvoldoende vrije capaciteit. Netbeheerder Tennet liet al weten dat het lastig is om geschikte locaties te vinden voor hoogspanningsstations en dat vergunningsprocedures veel tijd kosten. In de provincie Utrecht waren eind 2021 geen nieuwe grote projecten met zonnepanelen of windmolens mogelijk en in halverwege dit jaar vielen bij 75 duizend huishoudens de zonnepanelen uit, omdat deze hun stroom niet kwijt konden.

Samen zorgen voor capaciteit

Netbeheerders, energieleveranciers, gemeenten en mobiliteitsprofessionals moeten samen zorgen voor voldoende oplaadcapaciteit, op de juiste plek en de juiste tijd. Om dit op de goede manier te kunnen inrichten is het ontzettend belangrijk om inzicht te hebben in (toekomstige) vraag en mogelijkheden; waar is er vraag naar oplaadstations, waar verwachten we toenemende vraag en waar is het mogelijk voldoende capaciteit aan te bieden?

Samenwerken op het PTV platform geeft inzicht

PTV heeft softwareoplossingen in huis die kunnen ondersteunen bij het gezamenlijk vinden van de “beste” laadlocaties als ook de bepaling van de benodigde laadbehoefte op elk van deze locaties. Hierbij houdt de software rekening met ontwikkelingen op gebied van mobiliteit én elektriciteit. Immers, een oplaadstation kan niet zomaar ergens worden gerealiseerd op ons al overbezette elektriciteitsnet.

Behalve capaciteit van het stroomnet speelt ook fysieke ruimte een rol; waar een laadstation staat, is geen ruimte voor andere bebouwing zoals woningen, tenzij je kiest voor het integreren van energie infrastructuur in de bebouwing. Ook dit aspect kan met de PTV software in beeld gebracht en geoptimaliseerd worden.

Meer weten?

Meer weten over onze software en de mogelijkheden? Neem dan contact op met Robin Huizenga: robin.huizenga@ptvgroup.com