De fiets als instrument in strijd tegen klimaatverandering

woensdag 16 maart 2022

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties zijn het er unaniem over eens dat de fiets gepromoot moet worden als middel in strijd tegen klimaatverandering. In een resolutie die dinsdag door alle lidstaten werd goedgekeurd staat dat fietsstimulering en verbetering van de fietsveiligheid zal bijdragen aan “duurzame ontwikkeling, inclusief de vermindering van broeikasgassen.”

De 193 lidstaten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties worden opgeroepen om “de fiets te integreren in hun openbaar vervoer, in stedelijke en landelijke omgevingen in ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen.” In de resolutie staat ook dat de landen het delen van fietsen moeten stimuleren. De resolutie is een initiatief van Turkmenistan. Zoals alle resoluties van de Algemene Vergadering is deze unaniem aangenomen resolutie niet bindend.

Bron: Shutterstock