Gent start proef met flexparkeerplekken

maandag 2 oktober 2023

Bord E9j: flexparkeerplek

Gent start als eerste Vlaamse gemeente met de invoering van flexparkeren, waarbij parkeervakken afwisselend gebruikt kunnen worden voor fietsen of motorvoertuigen. Dit nieuwe systeem wordt momenteel getest op vier locaties: een kinderdagverblijf, twee scholen en een moskee. Over een periode van zes maanden zal de gemeente de resultaten van deze proef evalueren.

Het concept van flexparkeren komt uit Kopenhagen en is sinds oktober 2022 in België juridisch mogelijk. Bij de flexparkeerplekken hoort ook een speciaal bord. Dit bord geeft aan wanneer het toegestaan is om fietsen of motorvoertuigen in de betreffende parkeervakken te plaatsen.

Bij het kinderdagverblijf "De Palmboom" in Gent kunnen bezoekers van maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 en 18.00 uur hun fiets in het nieuwe 12 meter lange parkeervak plaatsen. Buiten deze tijden is het vak gereserveerd voor auto's. Dezelfde regeling is van kracht voor de bestaande fietsparkeervakken bij de twee basisscholen. Daarnaast is er een nieuw flexparkeervak van 6 meter aangelegd nabij een moskee, waar bezoekers op vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur hun fiets kunnen parkeren.

De flexparkeerplekken worden ingevoerd vanwege de hoge parkeerdruk voor fietsers en bewoners. Mocht de proef succesvol verlopen, dan kan deze worden uitgebreid naar meer locaties.