Brainport bereikbaar, toenemende drukte

woensdag 9 november 2022

VDL is één van de partners in het Brainport Bereikbaar en zet zich in om de regio waar innovatie en technologie samenkomen bereikbaar te houden, ook nu de bezetting toeneemt. “Brainport is een grote organisatie om ‘hi-tech’ te stimuleren in Eindhoven, VDL is daar onderdeel van. Wij pakken daar een actieve rol in”, aldus Ard Romers, directeur van VDL Bus & Coach.

“We denken na over hoe we Brainport, thuisbasis van onder andere belangrijke spelers als ASML, bereikbaar kunnen houden door tot een bepaalde vorm van mobiliteit te komen. Denk aan collectief vervoer op basis van mogelijkheden in het openbaar vervoer. Zo rijden er speciale busroutes voor medewerkers, medewerkers reizen vanuit een hub naar hun werklocatie. Dat is één van de dingen die we doen. 

Niet alleen VDL houdt zich bezig met de bereikbaarheid van Brainport. “ASML is bijvoorbeeld bezig met een proef met een hub bij Eersel, waar medewerkers kunnen parkeren en dan met shuttles of elektrische deel etsen naar de hoofdlocatie verder kunnen. Brainport is ook bezig met het stimuleren van etsen en stelt (elektrische) etsen beschikbaar, ter vervanging van de auto op afstanden waar dat een optie is, om zo de bereikbaarheid te waarborgen.”

“Het doel is om mensen uit de auto te krijgen en op de ets, in de bus of lopen te stimuleren. We willen de denkrichting omdraaien, dus niet meer ‘de auto, tenzij’, maar actieve modaliteiten, openbaar vervoer, en pas als laatste optie de auto.”

Ontwikkelingen

“We willen onze rol pakken binnen Brainport Bereikbaar, ook wij denken na over hoe we medewerkers mobiel kunnen houden. We zetten ook in op ontwikkelingen rondom autonomie in het openbaar vervoer, waarbij de bus de chauffeur ondersteunt. Denk aan autonoom halteren, of slimme kruispunten waar het voertuig met de omgeving in verbinding staat.”

Romers wil graag nog een positieve ontwikkeling benadrukken. “Het is altijd een mooi verhaal hoe we in Nederland met zijn allen de elektricatie van het busvervoer zo snel voor elkaar gekregen hebben. Elektrische bussen zijn comfortabeler en zorgen er daarmee voor dat mensen ook eerder geneigd zijn de bus te pakken. We hebben een akkoord getekend om in 2025 geen nieuwe bussen op fossiele brandstoffen toe te voegen, maar eigenlijk is dat punt nu al bereikt, er is geen enkele concessie waar niet om elektrische bussen wordt gevraagd.”