Gelderland investeert in waterstof

dinsdag 6 april 2021

Het Gelderse Green Planet krijgt 840.000 euro subsidie van de provincie Gelderland voor het verleasen van honderd waterstofauto's en acht waterstoftrucks. De provincie wil op die manier het rijden op waterstof stimuleren. Daarnaast zet Green Planet een studie op naar het creëren van een waterstofeconomie in Drenthe, Groningen en Friesland.
 

Green Planet is partij in het HEAVENN-waterstofconsortium. Dit consortium is weer onderdeel van de waterstofketen Noord-Nederland, dat bestaat uit private en publieke partijen in Noord-Nederland die met concrete projecten invulling geven aan de waterstofketen. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Wij willen vanuit Drenthe een bijdrage leveren aan dit project, omdat het een aantrekkende werking heeft op de productie, handel en transport van waterstof. Met het verleasen van waterstofauto’s en -trucks wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om deze auto’s en trucks beschikbaar te stellen voor personeel. Dat betekent meer waterstofauto’s op de weg en meer vraag naar productie en distributie van waterstof. Op deze manier hopen we het gebruik van waterstof nog meer te stimuleren”.
 
Het verleasen van de waterstofauto’s en -trucks en de studie naar het creëren van een waterstofeconomie moeten bijdragen aan het verder ontwikkelen van de waterstofketen in Noord- Nederland. De studie brengt de groei in het marktaandeel van waterstof als energiedrager voor transport zonder schadelijke uitstoot in kaart. Daarnaast geeft het inzicht in de aanschafkosten en de operationele kosten bij gebruik van waterstof op de weg en het water.
 
De totale omvang van het project bedraagt 14,1 miljoen euro. Om dat te financieren brengt de ontwikkelaar zelf 9,2 miljoen euro in, komt 2,5 miljoen euro uit Europese HEAVENN-gelden en wordt naast de subsidie van provincie Drenthe een bijdrage gevraagd van provincie Groningen en de Rijksoverheid. Voordat de bijdrage vanuit Drenthe definitief wordt toegekend krijgen Provinciale Staten de mogelijkheid om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de subsidie aan te geven.