“Laat de parkeernorm los!”

vrijdag 5 april 2024

Foto: Shutterstock

Om de grotere opgaven van deze tijd op te lossen is ruimte nodig. Ruimte voor groen, verblijven, ontmoeting, water, energie en mobiliteit. We hebben een enorme woningbouwopgave, maar de ruimte is schaars. “Vaak bekijken we de opgave sectoraal: iemand is bezig met woningbouw, de ander met groen en weer iemand anders met mobiliteit. Met het oog op de mobiliteitstransitie is het essentieel dat deze opgave integraal wordt opgepakt” aldus Martijn Elting, Adviseur Duurzame Mobiliteit en Ruimte bij &Morgen. Dat klinkt natuurlijk makkelijker dan het is. Elting legt uit hoe hij dit aanpakt.  

Duidelijke visie en lange termijn doelen  

Elting moedigt gemeenten aan om parkeernormen los te laten en te verruilen voor een mobiliteitsnorm. De gemeente moet een duidelijke visie hebben over hoe er naar de openbare ruimte wordt gekeken en welke lange termijn doelen hier leidend zijn. Veel gemeenten hebben prachtige visies waarbij wordt benadrukt dat de stad duurzamer, leefbaarder en groener moet worden maar, in de praktijk wordt stevig vastgehouden aan de kencijfers van het CROW voor de parkeervraag. Terwijl die parkeervraag door zoveel meer wordt beïnvloed dan alleen woningtype en ligging ten opzichte van het centrum. Hierdoor ziet Elting nog te vaak plannen in het water vallen, of plannen die niet stroken met het bredere beleid van de gemeente, omdat er te veel parkeerplaatsen worden gevraagd. 

Puzzelstukken  

“Bij &Morgen zien we mobiliteit als uitkomst van vier factoren: de omgeving, de voorzieningen, het beleid en de mens. Bij omgeving draait het om de fysieke omgeving, zoals ov en de straten. Daarnaast is belangrijk hoe de voorzieningen zoals de winkel en de school in een gebied bereikbaar zijn. Het beleid van de gemeente is ook essentieel: wordt er ingezet op de fiets of de auto, doorstroming of veiligheid? Bij de mens draait het om persoonlijke voorkeuren, gewoonten en sociale normen” vertelt Elting. Bij een mobiliteitsoplossing voor een gebied, is het essentieel dat deze factoren als puzzelstukken in elkaar passen, anders is het uit balans.” Het gevolg? Een mismatch tussen opgave en oplossing, en in de praktijk vaak (te)veel autogebruik.  

Oplossing die past bij de doelgroep 

Bij &Morgen heeft het menselijke gedrag een belangrijk aandeel bij mobiliteit. Volgens Elting is het belangrijk om te kijken welk type mensen in een gebied (komen te) wonen en wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Elting geeft toe dat dit natuurlijk tijd kost om te achterhalen. Maar hij benadrukt het belang ervan: “Wanneer je wil dat mensen zich op een bepaalde manier gaan gedragen, zoals meer gebruikmaken van andere vervoersvormen zodat er minder parkeerplekken nodig zijn, moet je als inwoner beschikken over de capaciteit (fysiek en psychologisch), moet je de juiste motivatie (positief en negatief) hebben en moet de gelegenheid (fysiek en sociaal) er zijn. Door deze invloedfactoren in kaart te brengen, kun je als gemeente passende oplossingen aanbieden. Het kost je aan de voorkant iets meer tijd, maar levert je aan de achterkant zoveel meer op!”  

Dus … 

De eerste stap is dat gemeenten duidelijk hebben wat ze willen bereiken met het gebied en hier een integrale visie met mobiliteitsnorm voor ontwikkelen. “Uiteindelijk gaat het over de keuzes die mensen maken om wel of niet de fiets of de auto te pakken”. De vervolgstap is om de puzzelstukken in te vullen. Om vervolgens aan de slag te gaan met de mobiliteitsoplossing. “Zorg dat je niet alleen naar de parkeernorm kijkt, maar kijk als gemeente samen met de ontwikkelaars naar hoe je de mobiliteitsoplossing maakt voor dat specifieke gebied”, aldus Elting. 

Het liefste ziet hij dat deelauto’s en (deel)bakfietsen aantrekkelijker worden gemaakt, maar dat is nog best een uitdaging. Als er parkeerplek is, pakken mensen al snel de auto. “Maar als je dan een kleine barrière opwerpt, heeft dat al impact op het autogebruik. Laat mensen bijvoorbeeld 100 meter naar hun auto lopen en ervaren hoe fijn het is om daarvoor in de plaats groen voor het huis te hebben.”