Software en adviseurs hebben elkáár nodig

donderdag 15 februari 2024

PTV Group valt, net als Econolite, onder de paraplu van moederbedrijf Umovity. “Umovity is de One-Stop-Shop aanbieder van end-to-end technologie om slimme, duurzame en veilige mobiliteit wereldwijd te realiseren”, vertelt Robin Huizenga van de PTV Group. “Econolite is daarbij een grote speler op het gebied van verkeersregelinstallaties en detectiesystemen. Zij zijn van de hardware, wij van de PTV Group zijn van de software”. Wat Huizenga vooral ziet, is dat hardware, software en advies als een geoliede keten moeten werken om goed te functioneren, maar waarbij wel elk deel van de keten apart beschouwd en vervangen moet kunnen worden.  

“De wijzigingen binnen Umovity – PTV Mobility valt nu onder Umovity en is afgesplitst van PTV Logistics – hebben voor een bewogen tijd gezorgd”, aldus Huizenga. “Maar zorgen er wel voor dat wij eens te meer ons kunnen blijven focussen op de ontwikkeling van software voor de optimalisatie van stedelijke en regionale mobiliteit. We bieden het volledige spectrum, van langetermijnplanning met VISUM, tot aan optimalisatie op straat met onze realtime software OPTIMA, en alles er tussenin.” 

Daarmee biedt PTV een uniek ecosysteem aan software. “Voor de lange termijn is er VISUM, voor het optimaliseren van besluitvorming is er VISSIM, voor uitvoering is er OPTIMA. Hierbij gaat bovendien de data naadloos over van de ene naar de andere applicatie. Ook hebben wij recentelijk maar liefst vijf nieuwe SaaS producten gelanceerd om het gebruik van, en informatie uit verkeersmodellen, ook voor de niet modelexperts te vergemakkelijken en verduidelijken. Kortom, wij zijn werelds grootste One-Stop-Shop voor de mobiliteitswereld.” 

Huizenga schetst het proces. “Stel, er is een bepaalde geografische ontwikkeling gepland, zoals een nieuwe woonwijk, dan kan VISUM gebruikt worden om te bepalen welk verkeer zo’n wijk gaat genereren en hoe je dat kunt afwikkelen. Als je dan bijvoorbeeld een nieuwe weg gaat plannen, ga je naadloos door naar VISSIM, zodat je kunt onderzoeken hoe de weg het beste vormgegeven kan worden en wat de bijbehorende verkeersafwikkeling zal zijn. Als je dan op straat iets neerzet, weten we dat de praktijk altijd dagelijkse variaties kent, daarom is er OPTIMA om proactief, van minuut tot minuut, het verkeersbeeld voor de betreffende stad of streek te optimaliseren.”  

Geen consultant 

“Wij bouwen en distribueren software en zijn geen consultant”, stelt Huizenga. “We doen ook geen projecten voor klanten, maar helpen klanten alleen daar en wanneer ze dat nodig hebben. Marktwerking in de advieswereld is wat mij betreft heilig, dus houden wij de werelden – software en advies – het liefst gescheiden.” 

In de praktijk blijkt dat een lastig streven te zijn in Nederland. “Dat klinkt leuk in theorie, maar in de bijzondere Nederlandse praktijk waar adviesbureaus en softwareontwikkeling deels in elkaar verstrengeld zijn, is het vaak een grijs gebied waarin we werken. Als elk adviesbureau zijn eigen software gebruikt is dat voor overheden ondoorgrondelijk en ontstaat een onwenselijke afhankelijkheid. De verstrengeling zorgt er dan voor dat de keuze van het één, vaak de adviesdienst, indirect tot de keuze voor de ander leidt, de software. Is dit wel wat we willen? Overstappen naar een ander adviesbureau wordt mede hierdoor bemoeilijkt, immers exporteren van data van het ene softwarepakket naar het andere betekent dat data en informatie verloren gaan. Het kost tijd en geld om dit te herstellen.” 

Het platform van de PTV Group is bewust helemaal open en toegankelijk. “Iemand die met VISUM aan de gang wil gaan kan altijd bij ons de software verkrijgen waarbij alle beschikbare functionaliteiten geleverd kunnen worden. Het model kan daarmee altijd geheel en volledig uitgewisseld worden tussen partijen. Wij willen marktwerking stimuleren en voorkomen dat een overheid of adviesbureau ‘vast’ zit aan één partij. Bij de PTV Group kan iedereen op eenzelfde manier de software verkrijgen én met onze software werken. Het bijzondere voor mij is dat dit in Nederland bijzonder is.”  

Nadelen van verstrengeling 

“Door die verstrengeling van advies en software in Nederland is de prijs voor software ook niet altijd helder. Stel dat een overheid bij een marktpartij aanklopt voor advies, dan worden de kosten voor software in de opdracht wel verwerkt, maar vaak verspreid over meerdere jaren en niet inzichtelijk gemaakt voor de klant. Wij van de PTV Group verkopen alleen software en die moet bij ingebruikneming betaald worden omdat wij dan geen partij mee zijn in het vervolg. Deze verschillende methoden maken het voor overheden lastig om binnen een tender een goede vergelijking te maken.  

Sommigen van jullie zullen stellen dat een positieve ontwikkeling zichtbaar is waarbij expliciet gevraagd wordt om inzicht in de kosten voor de software door overheden. En daar ben ik het helemaal mee eens, toch moeten wij ons realiseren dat als je twee businesscases combineert, advies en software, het onduidelijk wordt waar de “(indirecte) kosten” en de “(indirecte) baten” van de software worden neergelegd wat betekent dat prijzen moeilijk objectief te vergelijken zijn.  

“Hierdoor ontstaat niet alleen concurrentie op prijs, maar ook op kwaliteit. Prijzen staan onder druk, maar ook de kwaliteit van advies en dienstverlening. In de omliggende landen liggen de kosten voor modelsoftware en modelontwikkeling significant hoger. Door het scheiden van advies en software zijn beide elementen expliciet zichtbaar en kunnen meer op waarde worden geschat.  

Bewuste keuzes 

Huizenga stelt dat we bewuste keuzes moeten maken. Ook in advieswerk en modelsoftware. “Het is belangrijk dat de keten van hardware, software en adviesdienst als geheel beschouwd wordt. Maar kijk ook goed naar de afzonderlijke delen. Software wordt steeds doorontwikkeld, er zijn door u belangrijke keuzes te maken in bijvoorbeeld functionaliteit en uitwisselbaarheid. Beoordeel welke software, hardware en adviesdienst voor u de beste keten vormen voordat u de keten samenstelt.”