Na deelfietsen worden ook deelauto's gestimuleerd in Utrecht

dinsdag 4 oktober 2022

Eerder schreven we al over de inzet van deelfietsen in Utrecht, maar daar komt nu, als het aan het stadsbestuur van Utrecht ligt, ook de deelauto bij. Hiermee willen ze het deelvervoer in de stad stimuleren, met als (onder andere) het doel om autoverkeer in de stad te verminderen.

Als het aan de wethouder Van Hooijdonk ligt is het deelvervoer in 2030 populairder dan het hebben van een eigen auto in Utrecht. Op dit moment zou er zeker 30% van de bewoners van de gemeente Utrecht geen eigen auto in hun bezit hebben. Dat kan beter, het autobezit kan nog veel meer verminderen, zegt Van Hooijdonk. 

Om deze mindering te stimuleren zegt de gemeente Utrecht al bezig te zijn met het ontwikkelen van lopen, fietsen, openbaar vervoer en dus de deelmobiliteit boven het vervoer in een eigen auto te zetten. Het delen van een auto zorgt voor minder geparkeerde auto's in de stad en minder autoritten. Dat heeft dan weer als gevolg dat er meer ruimte is voor groenvoorzieningen, spelende kinderen en bijvoorbeeld het ontmoeten van elkaar op straat. Wat ook meespeelt, is het feit dat deelauto's vaak schoner qua verbruik zijn dan auto's in particulier bezit. 

De gemeente Utrecht is dus bezig om het aanbod van deelvervoer te vergroten, maar waakt wel voor bedrijven die helemaal vrij hun gang kunnen gaan met het aanbieden van dergelijke diensten. Utrecht wil graag zelf de regie houden om overlast door te veel deelfietsen, -brommers, -scooters of auto's te voorkomen. In de ideale wereld ziet Utrecht "buurt- en wijkhubs" waar omwonenden en bezoekers de verschillende vervoersmiddelen kunnen vinden. De bewoners van de stad die nu op een plek wonen waar betaald parkeren wordt ingevoerd krijgen een aanbod om over te stappen op deelvervoer. De vergunning voor elektrische deelbromfietsen wordt niet verlengd, opvallend genoeg. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de gemiddelde afstand die wordt afgelegd op zijn e-scooter 3,7 kilometer is, en dat is dan weer net zoveel als men met een gedeelde e-bike fietst. Het aantal gedeelde e-bikes wordt dan ook verdubbeld, van 500 naar 1000.